Rådgivning: Syddjurs Kommune jagter penge til bedre service

NyhedHvor kan Syddjurs Kommune sætte ind for at blive mere effektive? Det spørgsmål har FSR – danske revisorer og DI Videnrådgiverne sammen med kommunen forsøgt at finde svar på.

FSR - danske revisorerOffentlig sektor

Syddjurs Kommune har over lang tid haft fokus på effektiviseringer og besparelser. Et nødvendigt fokus for at få økonomien til at hænge sammen, men som følge af den samfundsmæssige udvikling oplever kommunen et pres, som over de næste fem år betyder, at kommunen yderligere skal prioritere sine ressourcer.

Derfor har Syddjurs i samarbejde med FSR – danske revisorer, DI Videnrådgiverne og Mandag Morgen inviteret eksterne rådgivere inden for. Rådgiverne har på to vidt forskellige områder givet deres bud på, hvor kommunen kan sætte ind for at effektivisere.

”Penge er en knaphedsfaktor – også for kommunerne, der skal løfte stadig større opgaver i fremtiden. Den udfordring gælder også for Syddjurs. Derfor har vi sammen med DI Videnrådgiverne taget udfordringen op og samlet en lille kreds af rådgivere, som kvit og frit har givet deres bud på en løsning, mens Syddjurs har stillet data og personale til rådighed for konsulenterne. Det er der kommet nogle ret interessante projekter ud af,” siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

Fokus på cybersikkerhed og den dyreste procent
De to rådgivere som har deltaget i projektet er KPMG og Implement. De har i Syddjurs rettet fokus mod henholdsvis cybersikkerhed og den ene procent af borgerne, som bruger op mod 30% af kommunens ressourcer. Resultaterne fra projekterne er offentliggjort i dagens udgave af Mandag Morgen.

Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Videnrådgiverne:

”De to eksempler viser med al tydelighed, hvordan rådgivervirksomheder kan bidrage til at modernisere den offentlige sektor. Ved at inddrage specialister har Syddjurs Kommune fået ideer til, hvordan de arbejde mere effektivt, det er guld for borgerne. Syddjurs kommune har erkendt, at kommunen ikke kan finde alle løsninger selv og med fordel kan bruge hjælp ude fra. De bruger eksterne rådgivere strategisk. Det kan andre kommuner lære af.”

Syddjurs vil undgå salami-metoden
I Syddjurs vurderer man, at der de kommende år er behov for yderligere budgetforbedringer på 50 millioner kr. i 2016, 100 millioner kr. i 2017 og 150 millioner kr. i 2018. Hvis de penge alene skal findes i besparelser, vil serviceniveauet i kommunen om få år ramme et niveau, som ifølge borgmester Claus Wistoft (V) ikke er acceptabelt. Derfor ønsker Syddjurs, at kortlægge de mulige alternativer, hvorfor de takkede ja til at deltage i projektet.

”Vi har udstukket et mål for de næste tre år, som vi forsøger at indrette os efter, så vi ikke pludselig står to-tre måneder før vores budgetforhandlinger og skal finde nye besparelser eller bruge salamimetoden,” siger Claus Wistoft til Mandag Morgen.

De konkrete projekter
Helt konkret har KPMG taget temperaturen på Syddjurs Kommunes datasikkerhed. Syddjurs har ca. 280 forskellige it-systemer, der dækker alt fra rottebekæmpelse over indberetning af huller i vejene til store systemer om beskæftigelse, pleje af ældre og lønudbetalinger.

”Der er generelt for lidt fokus på den risiko, som er forbundet med den øgede digitalisering. Det kan koste dyrt, både menneskeligt og økonomisk,” siger Allan Bjerre, director hos KPMG, til Mandag Morgen.

Implements projekt har taget udgangspunkt i, at undersøgelser viser, at 1% af borgerne i en kommune ”forbruger” 30% af ressourcerne. I Syddjurs viste Implements analyse, at én pct. af borgerne – 416 mennesker i alt – koster kommunen knap 600.000 kr. i snit om året udover deres basisydelse som kontanthjælp. Det svarer til næsten 250 millioner kr.

”Syddjurs Kommune har ifølge vores analyse et effektiviseringspotentiale på 20-30 millioner kr. om året. Samtidig kan det sikre et løft af kvaliteten og servicen over for de enkelte borgere,” siger Tor Nonnegaard-Pedersen., partner hos Implement, til Mandag Morgen.

Læs mere
Se alle resultaterne fra projektet i dagens udgave af Mandag Morgen.

Om projektet
Initiativtagerne til projektet er DI Videnrådgiverne og FSR - danske revisorer. De har formidlet kontakten til konsulenterne. Syddjurs kommune sagde ja til at få besøg af rådgiverne, og kommunen har stillet data og personale til rådighed for konsulenterne, som ikke har modtaget betaling for deres arbejde.

Implement har analyseret mulige effektiviseringer på tværs af budgetområderne i relation til de svageste og dermed mest omkostningstunge borgere.

KPMG har analyseret kommunens datasikkerhed og cybersikkerhed.

Kontakt:

  • Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen, FSR - danske revisorer,
    +45 41933151
    tvj@fsr.dk
  • Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Videnrådgiverne
    +45 20883919
    hes@di.dk