SKAT forlænger fristen for selskabsselvangivelser

NyhedSKAT har offentliggjort, at der på grund af problemer med Skats IT-systemer ikke bliver udstedt bøder for overskridelser af deadline for selskabsselvangivelserne. 50.000 selskaber mangler ifølge SKAT stadig at indberette.

SkatFSR - danske revisorer

I dag har Skats systemer været nede, og over de seneste uger er virksomhederne mødt af systemer, der har været meget langsomme. Det har givet problemer for virksomhederne, da de ustabile systemer har gjort det svært at gennemføre indberetningen af selskabsselvangivelsen, der havde deadline i morgen.

Overskrides fristen giver det en bøde. Derfor har FSR – danske revisorer over de seneste uger løbende rapporteret fejl og haft dialog med SKAT. Allerede i sidste uge anmodede foreningen om en fristudsættelse for at give virksomhederne noget af den tabte tid, de ustabile systemer resulterer i, tilbage. Det ønske efterkom Skat mandag eftermiddag klokken 16.

"Med få timer tilbage har Skat meldt ud, at de først giver bøder for fristoverskridelser fra den 7. september, hvilket giver ekstra indberetningsdage til de cirka 50.000 virksomheder, som ifølge Skat stadig mangler at indberette. Det er systemerne, der er skyld i forsinkelserne, ikke virksomhederne. Derfor er vi glade for, at Skat har taget konsekvensen og givet en fristudsættelse,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Brug for mere dialog og bedre løsninger
Over de seneste uger har FSR – danske revisorer modtaget en stor mængde henvendelser fra revisorer, der har oplevet problemer med Skats systemer. Henvendelserne dækker over alt fra, at man ikke kan logge ind, til konstante fejlmeldinger og at systemerne er nede.

"Vi håber, at Skat i en lignende situation vil melde en udsættelse ud tidligere, så virksomhederne kan disponere deres tid derefter. Det kunne også have taget toppen af belastningen på systemet i dag, så færre virksomheder havde spildt tiden i de overbelastede systemer. Samtidigt vil vi meget gerne styrke den dialog, vi har med SKAT, om hvordan vi kan forebygge problemerne, så systemerne fungerer bedre. Det er i alles interesse, at der bliver opbygget en løsning, som er stabil og fungerer,” siger Tom Vile Jensen.

SKAT meddeler, at udsættelsen skyldes den ustabile drift, som efter deres mening må anses for en særlig omstændighed.

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169