Smede og revisorer gør det lettere for små virksomheder at udvikle sig

NyhedFagforening og revisorer er gået i et utraditionelt samarbejde om at øge kendskabet til offentlige puljer og innovationstilbud.

FSR - danske revisorerSMV

Innovationsfonden.  Innobooster.  Markedsmodningsfonden. Videnpiloter. Listen er lang...

Derfor kan det være svært - især for små og mellemstore virksomheder - at finde rundt i junglen af offentlige tilbud om hjælp til innovation- og erhvervsfremme. Der findes et utal af puljer, ordninger og tilbud - men de går ofte uden om de små virksomheder, der ellers kunne have stor gavn af støtte og rådgivning.

Derfor har fagforeningen Dansk Metal sammen med FSR - danske revisorer nu lavet en pjece, der målrettet giver et overblik over de mange muligheder, der er for virksomhederne. Pjecen sendes ud til alle landets revisorer, der netop nu hjælper mere end 200.000 danske virksomheder med årsregnskaberne og rådgiver virksomhederne om, hvordan de kan vækste og forbedre produktivitet.

De to organisationer er gået sammen om den fælles indsats for at sætte fokus på udviklingen ude i virksomhederne. Organisationerne har sammen udviklet folderen, der sætter spot på virksomhedsudvikling ved at have fokus på de ”små” tiltag i hverdagen, som samlet kan gøre en stor forskel for virksomheden og dens medarbejdere.

”Dansk Metal har en klar målsætning om at gøre de danske industriarbejdspladser 50 procent mere produktive i de kommende år. Foruden gode rammevilkår kan der gøres rigtigt meget ude i selve virksomhederne. Det her initiativ skal bl.a. være med til at få de gode idéer til forbedringer frem i lyset ude i virksomhederne ud fra en tankegang om, at små tiltag og forbedringer i hverdagen er vigtige,” siger Claus Jensen, der er forbundsformand for Dansk Metal.

Tag tid til at få overblikket
Langt hovedparten af de danske virksomheder har på en eller anden måde berøring med revisorer. Årligt hjælper revisorerne over 200.000 virksomheder med deres regnskaber og anden virksomhedsøkonomi.

Inspirationsfolderen går nu ud til alle FSR – danske revisorers medlemmer. Det sker samtidig med, at revisorerne er ude i virksomhederne i forbindelse med regnskabssæsonen. 

”Driften er centralt for virksomhederne. Maskiner og salg skal holdes i gang. Men det kan ofte betale sig at tage en lille timeout fra driften, hvor ledere og medarbejdere sammen overvejer, om der er ting i virksomheden, som kan forbedres. At få overblikket og bruge virksomhedens nøgletal til at blive endnu bedre. Det er en proces, som også revisorerne kan være med til at hjælpe på vej”, siger adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer.

Nogle initiativer kan være gratis at sætte i søen, mens andre koster penge. Derfor giver inspirationsfolderen også introduktionen til en række offentlige tilbud, som virksomhederne kan høste fordele af fx i form af finansiering af nye initiativer eller mulighederne for at hente ny viden ind i virksomheden.