Syv ud af 10 revisorer finder væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsmateriale

NyhedVed revisionen af 2014-regnskaberne har syv ud af 10 revisorer rettet væsentlige fejl i regnskabsmaterialet hos virksomhederne. Hvis fejlene ikke var blevet rettet, er der risiko for at kreditorerne havde givet lån og kredit på et forkert grundlag. Fejl i virksomhedernes skattebetalinger er en yderligere risiko

Regnskab

Fejl i virksomhedens skattegrundlag og kreditgivning til virksomheder på forkert grundlag. Det vil være konsekvensen, hvis væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag ikke blev rettet i forbindelse med revisionen af regnskabet. Det svarer størstedelen af revisorerne i en undersøgelse fra FSR – danske revisorer.

I alt svarer syv ud af 10 revisorer, at deres revision af virksomhedernes 2014-regnskaber har betydet, at virksomhedsledelserne har rettet væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag.

”Undersøgelsen viser, at revisorerne finder og retter væsentlige fejl i regnskaberne. Væsentlige fejl er fejl, der har betydning for banker, leverandører og andre, der bruger regnskaberne til at handle på. Det skal politikere og myndigheder være opmærksomme på, når de overvejer muligheden for at lempe revisionspligten”, siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen, og tilføjer:

”Det handler ikke alene om kontrol, det handler også om at reglerne er komplicerede og virksomhederne har behov for revisorernes bistand”.

Der, hvor revisorerne oftest finder fejl er i virksomhedernes opgørelser af varelageret og i vurderingen af, hvorvidt virksomhedernes skyldnere kan betale deres regninger. Syv ud af 10 revisorer svarer således, at de oftest finder væsentlige fejl i opgørelsen af varelageret, mens to ud af tre revisorer svarer, at de oftest retter fejl, der vedrører skyldnere. Det kan fx være regninger for varesalg og ydelser, som virksomhedens kunder endnu ikke har betalt.

Revision sikrer korrekt skattebetaling
På spørgsmålet om hvilke konsekvenser det ville have haft for virksomhedernes samhandelspartnere, hvis fejlene ikke var blevet rettet, svarer otte ud af 10 revisorer, at der ville være givet kredit på et forkert grundlagt. En tilsvarende andel af revisorerne – otte ud af 10 – svarer, at det ville have medført fejl i virksomhedernes skattegrundlag og dermed i deres skattebetalinger.

”For banker og kreditorer er det vigtigt at kunne fæste lid til oplysningerne i regnskabet. Hvis fejl i regnskabet ikke bliver rettet, er der risiko for at kreditorerne kommer i klemme, fordi de har givet lån og kredit på et forkert grundlag” siger Charlotte Jepsen, og uddyber:

”Revisorernes mellemkomst sikrer desuden, at virksomhederne betaler den korrekte skat – hverken en krone mere eller mindre. Revisionen fører nemlig i mange tilfælde til, at virksomhedens skattebetaling ændres. Når revisionen vælges fra der derfor risiko for, at statskassen mister penge”, siger Charlotte Jepsen.

En analysen fra analyseinstituttet Copenhagen Economics fra november 2014, viser, at SMV -virksomheder, som har fravalgt revision, betaler mellem 6.000 og 22.000 kr. mindre i skat end tilsvarende virksomheder, der revideres. Læs hele undersøgelsen:

FSR – survey:
Årsregnskaberne - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2014-årsregnskaberne

Læs Copenhagen Economics:
Effekt af ændret revisionspligt for mindre virksomheder

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147