Tænk pension på søndag

NyhedÅbne telefoner i pensionsbranchen er en god lejlighed til at snakke med kunder om pension

Mens 90 pct. af de erhvervsaktive sparer op til pension, er det kun halvdelen af de selvstændige, der indbetaler penge til en ordning, der kan sikre alderdommen.

Nu er der en konkret lejlighed til at drøfte dette med revisors kunder, da de danske pensionsselskaber og kasser har besluttet at holde telefonerne åbne på søndag mellem klokken 11.00 - 14.00.

Den konkrete anledning er, at vi går tilbage til "vintertid" natten til søndag, og den ekstra time bør man ifølge pensionsbranchen bruge på at tjekke sin ordning. Gerne ved at kigge på pensionsinfo.dk. En anden grund til at tage en snak med kunderne er, at man skal give sin bank eller sit forsikringsselskab besked i god tid inden nytår, typisk inden den 1. November, hvis man ønsker at konvertere sin kapitalpension til en afgiftsfri aldersopsparing til den lave sats på 37,3 pct. Aldersopsparing vil for mange selvstændige og ejerledere være det naturlige valg i de år, hvor de ikke betaler topskat. Og så undgår man i øvrigt, at denne pensionstype modregnes i folkepensionen.