Bredt folketingsflertal ønsker bedre kontrolindsats mod sort arbejde

NyhedParlamentarisk arbejdsgruppe konkluderer, at der er alvorlige problemer med sort arbejde, der koster statskassen minimum 5,1 mia. kr. Politikerne anbefaler flere initiativer som styrket myndighedssamarbejde og mere kontrol af selvangivelser og virksomhedsregnskaber i kampen mod skattesnyd.

Skat

En parlamentariske arbejdsgruppe har i en ny beretning konkluderet, at der er et alvorligt problem med sort arbejde og snyd med skattebetalingen, samt at den manglende skattebetaling for dette udgjorde minimum 5,1 milliard kr. for 2014.

Arbejdsgruppen er kommet frem til en række initiativer, der kan sættes i gang af regeringen for at øge kontrolindsatsen bl.a. bedre kontrol af virksomhedernes selvangivelser og regnskaber.  

 

”Ved eksempelvis at indsende virksomhedsregnskaber eller ved at registrere kontanter skabes gennemsigtighed i virksomheders skatteforhold, som kan bidrage til at afsløre skattesnyd ved sort arbejde. Virksomheder der underlægger sig frivillig kontrol kan belønnes med eksempelvis en kontrolrabat og dermed kan indsatsen rettes mod skattesnydere”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør.

 

Arbejdsgruppen, der er nedsat af folketingets skatteudvalg og med repræsentanter fra alle partier, har undersøgt initiativer til at styrke kontrollen af sort arbejde. Arbejdsgruppens beretning blev aflagt på skatteudvalgets møde den 25. august.

FSR – danske revisorer finder det positivt, at man ligeledes sikrer en mere målrettet kontrol, hvor man går efter de personer og virksomheder, hvor sandsynligheden for snyd er størst.

”Flere undersøgelser fra både FSR – danske revisorer, fra SKAT og fra Rigsrevisionen viser, at vi kan bruge kontrollen mere intelligent og gå målrettet efter dem, der snyder. Regeringen bør derfor se positivt på de foreslåede initiativer, der grundlæggende lægger op til en øget kontrolindsats mod skatteunddragelse, herunder at der arbejdes med en målrettet kontrol”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør.

Arbejdsgruppen anser det også for vigtigt, at man parallelt med, at man forsøger at styrke kontrollen af skattebetalingerne, samtidig sikrer, at skattelovgivningen gøres enklere, således at man undgår situationer, hvor skattebetalinger ikke er korrekte, fordi borgere og virksomhedsejere ikke kan navigere i skattereglerne.

 

Den fulde beretning om initiativer mod sort arbejde kan findes på folketingets hjemmeside.

 

Initiativerne fra den parlamentariske arbejdsgruppe:

 • Styrk myndighedssamarbejdet
 • Dokumenter ansættelse fra første arbejdsdag.
 • Styrk kontrollen af selvangivelser og virksomhedsregnskaber.
 • Indfør krav om virksomhedsregnskaber.
 • Målret indsats mod de hårdest ramte brancher.
 • Indfør krav om logbøger i udvalgte brancher.
 • Indfør krav om elektroniske lønsedler.
 • Sænk grænsen for elektroniske betalinger.
 • Indfør kontant registrering i kasseapparater.
 • Evaluer om initiativer giver de tilsigtede virkninger og effekter.
 • Højne opmærksomheden om, at det er ulovligt at købe sort arbejde.