Cand.merc.aud. er prototypen på, at erhvervskandidat-uddannelsen er en god ide

NyhedEn væsentlig årsag til cand.merc.aud.-uddannelsens succes skyldes, at de studerende passer et fuldtidsarbejde sideløbende med studierne. Det giver lav arbejdsløshed, uden at studietiden er forlænget mærkbart og livsindkomsten er høj. En succesformel som en erhvervskandidatuddannelse bør følge.

AnalyseUddannelse

Cand.merc.aud.-uddannelsen er en succesuddannelse, og det skyldes, at ca. halvdelen af de studerende traditionelt har haft et fuldtidsarbejde i et revisionsfirmaer samtidigt med, at de gennemfører deres studier. En uofficiel erhvervskandidat.

Det er en model, der kan anbefales at bruges på andre studier ved at etablere reelle erhvervskandidatuddannelser i Danmark. Hvis du vil læse mere om erhvervskandidatuddannelsen, kan du hoppe ned til den her.

Nogle af de åbenlyse fordele ved at etablere en erhvervskandidat, som netop cand.merc.aud.-uddannelsen er kendetegnet ved, er den markant lavere generelle ledighed for cand.merc.aud.-kandidater. Fx var ledigheden i 2012 for cand.merc.aud.-kandidater på 4,4 pct., hvorimod ledigheden for samfundsvidenskabelige og merkantile kandidater generelt var på 11,8 pct.

Også når der ses på dimittendledigheden skiller cand.merc.aud.-dimittenderne sig ud. Eksempelvis var dimittendledigheden for cand.merc.aud.-kandidater i 2013 på 9 pct., hvorimod dimittendledigheden for samfundsvidenskabelige og merkantile kandidater var på 22,5 pct.

Mange studerende, der ønsker at læse cand.merc.aud., arbejder allerede fuldtids som revisorer, og har en baggrund som HD-R og er vandt til en studiebelastning sideløbende med arbejdet.

”De cand.merc.aud.-studerende har haft stor succes med at gennemføre studiet sideløbende med, at de har passet et fuldtidsarbejde som revisor. De studerende oplever ikke i samme grad et kompetencegab mellem deres kompetencer, og det som arbejdsgiverne efterspørger”, siger Sara Sayk, Chefkonsulent i FSR – danske revisorer, og fortsætter: ”Det giver utrolig lav arbejdsløshed, da dimittenderne allerede er i job, når de er færdige med deres studier. Det giver samtidig en hurtig tilbagebetalingstid på deres studie, da de ikke har modtaget SU, men har fået løn og betalt skat under studietiden. Det er sund fornuft”.

At passe et fuldtidsarbejde sideløbende med studierne behøver ikke at betyde at studietiden forlænges mærkbart. De cand.merc.aud.-studerende brugte i perioden 2004 til 2014 bare tre måneder længere end gennemsnittet på at gennemføre deres uddannelse. Vel og mærke uddannelser som ikke er kendetegnede ved at have en stor andel af studerende, som arbejder fuldtid sideløbende med studierne.

Efter studiefremdriftsreformens indførelse i juli 2015 for de kandidatstuderende har det ikke længere været muligt uofficielt at strække studietiden. Der er derfor etableret en deltidskandidatuddannelse med fuld brugerbetaling. Det betyder en regning på op til 120.000 kr. for de studerende, hvis de fortsat vil videreuddanne sig uden at sige deres job op.

”Det er paradoksalt at de kandidatstuderende skal sige deres job op, hvis de ønsker at blive cand.merc.aud.’ere, samtidig med at arbejdsmarkedet skriger efter kandidater med netop deres færdigheder, som er en god kombination af teori og praksis. Det er hverken sund fornuft eller samfundsøkonomisk klogt”, slutter Sara Sayk.

Læs hele analysen her. 

Det er win-win-win-win at etablere en erhvervskandidat. Men det er nødvendigt, at grundstenene til erhvervskandidaten bliver lagt rigtigt. Barren for de studerende skal sættes højt, og ordningen må ikke blive en omgåelsesmulighed for de studerende, der ellers ville være fanget af fremdriftsreformens krav om studieaktivitet.

Læs mere om de nødvendige grundsten i nedenstående afsnit eller hop til firdobbelt win her.

Erhvervskandidat: Grundsten til oprettelsen af studiet

Krav om studieaktivitet på minimum 30 ECTS-point pr. år. Et kandidatstudie er på i alt 120 ECTS-point.

Studiet skal være normeret til fire år, hvor en fuldtidskandidat er normeret til to år.

Krav om relevant arbejdsaktivitet på fuld tid, fx ved at der er krav om indgåelse af kontrakt mellem studerende og arbejdsgiver med en arbejdstid på minimum 30 timer. Der bør ikke være øvre grænser.

Den studerende kan ikke modtage SU.

Finansiering af erhvervskandidaten ligestilles med den nuværende fuldtidskandidat, fx ved at strække taxameteret over den normerede studietid på fire år.

Yderligere finansiering af universiteternes udbudsformer sidestilles. Det kan fx være i form af at en beskæftigelsesbonus efter end studietid følger de øvrige fuldtidsstudier, idet der blot følges en normeret studietid på fire år i stedet for to år.

Erhvervskandidat er ikke en særlig uddannelse eller studieordning men en særlig udbudsform.

Mulighed for at skifte fra erhvervskandidat til fuldtidskandidat ved særlige tilfælde, fx at den studerende mister sit fuldtidsjob og ikke har startet et nyt relevant fuldtidsjob indenfor en nærmere fastsat frist.Firdobbelt win ved at oprette erhvervskandidatuddannelsen

Win 1 Karrierevej og unik kobling mellem teori og praksis: Som studerende giver det en unik kobling mellem teori og praksis, og der opleves ikke det kompetencegab, som der afdækkes i Kvalitetsudvalget rapport fra januar 2015. Her understreger de studerende, at de oplever et kompetencegab efter endt studie i forhold til erhvervslivets efterspørgsel, og de efterspørger mere praktik som en del af studiet. Vores løsning er, at praktikken ligger sideløbende med studiet. Der skal ikke pilles ud af studiet og gøres plads til praktik. Der skal lægges på.

Win 2 Viden ud i virksomhederne: For erhvervslivet giver det en mulighed for at få de nyeste teorier og udviklinger ind i virksomheden og få teorien ”tæt på”. Der er et umiddelbart match mellem erhvervslivets behov og den studerendes færdigheder, hvorfor ekstra uddannelse, oplæring, omkvalificering ikke er nødvendig.

Win 3 Mere engagement, relevans og dynamik: Universiteterne får engagerede studerende, der er vant til at løfte og indgå i teams, samtidig med at den studerende afprøver teorien i praksis, og kan give umiddelbar feedback til studiet. Det skaber relevans i uddannelser. Endvidere vil det styrke kvaliteten, da studerende og deres arbejdsgivere på erhvervskandidatordningen vil have forudsætninger for løbende at vurdere kvaliteten af uddannelsen.

Win 4 Stor jobsandsynlighed: Samfundsøkonomisk giver det god mening at indføre erhvervskandidatuddannelsen. De studerende tjener penge og betaler skat og modtager ikke SU. De er i job med det samme efter endt sidste eksamen, og stiller sig ikke i arbejdsløshedskøen sammen med de øvrige dimittender. Som det ses af vedhæftede analyse om cand.merc.aud.-uddannelsen er dimittendledigheden for cand.merc.aud.’ere i 2013 på 9% og dermed markant lavere end for øvrige sammenlignelige uddannelser, som var på 22,5%.

 Læs mere om fordelene ved en erhvervskandidatuddannelse her.

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Er du næste års revisions- eller regnskabstalent?

Bliver du færdig som cand.merc.aud.'er i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016? Så skal du ansøge om Danica Prisen 2016. 

Læs mere om Danica Prisen 2016 her

1. prisvinderen i 2015 Samir Karzazi, iMotions

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.