Hvad koster en HD-uddannelse på landets fire universiteter i 2016?

MedlemsnyhedFSR - danske revisorer holder fortsat fokus på omkostningerne for revisorbranchen, når den sender sine medarbejdere på videreuddannelse. HD er en betalingsuddannelse og oplevede tidligere en voldsom prisstigning. Nu er prisen for HD-uddannelsen stabiliseret.

AnalyseUddannelse

En analyse af prisudviklingen af HD-uddannelsen på de fire danske universiteter i sommeren 2016, der udbyder HD-R, viser, at alle udbyderne har valgt at holde samme pris for studieåret 2016/2017 som sidste år.

At der ikke er sket prisstigninger gør dog ikke, at prisniveauet er ens mellem de fire universiteter. Der er over 16 % forskel fra den billigste HD-uddannelse på Aalborg Universitet (AAU) på kr. 93.000 til den dyreste HD-uddannelse på Syddansk Universitet (SDU) på kr. 108.200.

Aarhus School of Business and Social Sciences (ASB) ligger på kr. 96.000 for en samlet HD-uddannelse, mens Copenhagen Business School (CBS) er næstdyrest med en samlet pris for deres HD-uddannelse på kr. 106.800.

Ifølge chefkonsulent i FSR – danske revisorer, Sara Sayk, er det interessant at følge priserne på HD-uddannelsen, da der tidligere har været en voldsomme prisstigninger, og der er endnu mere fokus på betalingsuddannelser, efter cand.merc.aud.-uddannelsen på deltid også er blevet en betalingsuddannelse.

”Det er blevet rigtig dyrt for en revisionsvirksomhed at uddanne deres medarbejdere ikke mindst efter fremdriftsreformen trådte i kraft sidste år. Regningen lander snildt på over kr. 200.000, før de er færdige med deres cand.merc.aud. Der er næppe nogen andre brancher i erhvervslivet, der direkte betaler så meget for at uddanne unge og give dem en karriere”, siger Sara Sayk og fortsætter

”Prisen for HD-uddannelsen og cand.merc.aud. kan selvfølgelig have betydning for revisionsvirksomhedernes lyst til at videreuddanne deres medarbejdere hele vejen fra elev eller trainee og til statsautoriseret revisor. Det vil være en uheldig udvikling, hvis færre revisormedarbejdere tager en HD-uddannelse og en cand.merc.aud., da de kompetencer, samfundet efterspørger hos revisor, netop er bygget på et miks af et højt teoretisk uddannelsesniveau og praktisk erfaring”, slutter Sara Sayk.

Læs hele analysen: Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Om analysen

FSR – danske revisorers analyse dækker udviklingen i priserne for en HD-uddannelse i perioden 2005 til 2016 på henholdsvis Copenhagen Business School (CBS), Aarhus School of Business and Social Sciences (ASB), Syddansk Universitet (SDU) og Aalborg Universitet (AAU).

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.