Færre revisioner betyder flere virksomheder med ”gemte” anmærkninger

NyhedGodt 93.000 selskaber har i 2015 fravalgt revision. Var de blevet revideret ville godt 12.000 selskaber af dem have fået revisionsanmærkninger, men disse kommer ikke til offentlighedens kendskab.

AnalyseFSR - danske revisorer

Udvikling i fravalg af revision
Klik for større billede

Tusindvis af virksomheder ”gemmer” oplysninger om fx konkursrisiko eller lovovertrædelser ved at fravælge revision – det skjuler oplysningerne for banker, leverandører og myndigheder.

På baggrund af data for de danske virksomheders årsregnskaberne leveret af Experian har FSR – danske revisorer sandsynliggjort det tab af information, som fravalg af revision medfører. Tabet af information betyder, at oplysninger om eksempelvis risici, fejl og lovovertrædelser ikke kommer til regnskabsbrugernes kendskab.

”Udviklingen er markant. I 2012 var der godt 4.500 selskaber, hvor revisors anmærkninger eksempelvis om konkursrisici eller lovovertrædelser blev ”gemt” ved et fravalg af revision. I dag er tallet godt 12.000 selskaber. Det øger risikoen for banker og leverandører. Og myndighederne får sværere ved at gennemskue, hvad der foregår ude i virksomheder og dermed at føre en fornuftig kontrol,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Aftaler og kredit på forkert grundlag
Når oplysninger om fx konkursrisiko bliver skjult ved at fravælge revision, så risikerer banker, leverandører og samarbejdspartnere med at give kredit eller indgå aftaler på et forkert grundlag.

”Som tallet for virksomheder med gemte anmærkninger stiger, vil det øge risikoen for tab i banker og hos virksomhedernes leverandører. Det kan samlet set betyde højere transaktionsomkostninger, når virksomhederne skal handle sammen,” siger Tom Vile Jensen.

Også myndighederne bliver udfordret. Hvor de tidligere via revisors anmærkninger havde et relativt godt indblik i, hvor risiciene var, får de år for år sværere ved at finde frem til de virksomheder, som har problemer eller decideret snyder.
Det åbner for, at bevidste snydere kan gå under radaren ved at fravælge revision, påpeger FSR – danske revisorer.

”Virksomheder, der bevidst vil snyde, kan gå under radaren hos myndighederne. Regningen for det skal så betales af de virksomheder, der lader sig revidere. Derfor bør myndighedernes give fordele til virksomheder, der fx bruger en revisor, imens de bør intensivere kontrolindsatsen mod de virksomheder, der bevidst snyder. Ellers kommer de, der gerne lader sig se ovre skuldrene af en revisor, jo til at betale regningen på vegne af de, som har noget at skjule,” siger Tom Vile Jensen. 

 

Læs hele analysen

Om analysen:
Analysen fokuserer på den information, som revisorerne giver i deres påtegning i form af anmærkninger fx i forhold til, om selskabet kan fortsætte sin drift, har tabt sin selskabskapital, om ledelsen har optaget ulovlige lån i selskabet, problemer ved værdiansættelser og så videre.
Tabet af information sandsynliggøres på baggrund af en konservativ antagelse om, at anmærkninger ville forekomme med samme hyppighed i selskaber med og uden revision, udvidet gennemgang og review.
 


Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147