Iværksætter for 1 krone – ja tak!

NyhedFor godt to år siden blev det muligt at starte egen virksomhed med et indskud på 1 krone. Danskerne har taget muligheden til sig, og har startet næsten 20.000 af de såkaldte IVS’ere siden. Indtil videre er det dog kun få IVS’ere, der vokser sig store og ender som anpartsselskaber, som er et formål med ordningen

AnalyseRegnskab

På bare to et halvt år er der skabt 19.954 iværksætterselskaber (IVS) i Danmark. Det gør IVS’erne til den hastigst voksende selskabsform herhjemme. IVS er en ny selskabsform, der siden 1. januar 2014 har gjort det muligt at stifte selskab for mellem 1 kr. og 49.999 kr. Alene i startåret 2014 greb 6.310 iværksættere muligheden og startede et IVS. Det svarer til at knap hver fjerde nystiftede selskab i 2014 var et IVS. I 2015 var det næsten hver tredje selskab, der var et IVS og alene i de fire første måneder af 2016 er 37 pct. af alle nyetablerede selskaber et IVS. Det viser en ny analyse af udviklingen i omfanget af iværksætterselskaber og andre selskabstyper, som kreditvurderingsinstituttet Experian har udarbejdet for Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer. 

”Danskerne har virkelig taget IVS selskaberne til sig. Selskabsformen har gjort det både nemt, billigt og hurtigt at komme i gang med at drive virksomhed. Mulighederne for at springe ud i et iværksættereventyr har aldrig været nemmere, ” siger Sigurd Schou Madsen, Dansk Erhverv.

Analysen viser desuden, at københavnerne har en særlig forkærlighed for at IVS’erne. Næsten halvdelen af alle IVS’ere er etableret i Hovedstadsområdet. 

”Tallene viser, at der er mange københavnere, der går rundt med en iværksætter i maven. Omfanget af IVS’ere er markant højere her end i resten af landet. Det vidner endnu engang om et højt aktivitetsniveau i københavnsområdet, ” siger Erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen.    

Havde gerne set større ambitioner
Den gennemsnitlige kapital som er indskudt i et IVS ved etableringen ligger omkring 2.500 kr., viser analysen. Tallet dækker dog over, at det er en mindre mængde af selskaber, der trækker gennemsnittet op. Over 8.000 af de eksisterende IVS’ere er såledesstartet med kun én krone i indskud. Tom Vile Jensen havde gerne set, at IVS’erne var bedre polstrede fra start:

”Den lave indskudskapital betyder, at disse nye virksomheder ikke er særligt robuste over for uforudsete begivenheder. Det siger sig selv, at der ikke skal meget til, før fundamentet vakler. Jeg havde gerne set, at der var lidt større ambitioner.  Vi vil gerne skabe en nem start, men en selskabskapital på én krone signalerer hverken vækst eller robusthed, ” siger om Vile Jensen.

Ifølge reglerne skal IVS’et spare 25 pct. af sit årlige overskud op, indtil selskabskapitalen sammenlagt udgør 50.000 kr. Herefter kan selskabet omdannes til et anpartsselskab (ApS), hvor startkapitalen netop er 50.000 kr. Dette sker dog ikke i særlig stort omfang indtil videre. I 2015 blev bare 163 IVS’ere omdannet til et Aps, og i de fire første måneder af 2016 har bare 13 selskaber taget turen fra IVS til Aps.

”Analysen viser, at første del af opgaven med at etablere IVS som selskabsform og få danskerne til at gribe chancen er lykkedes. Selskaberne vokser frem i stor stil. Nu handler det i højere grad om at konsolidere og styrke selskabernes muligheder for at vokse sig store og levedygtige, ” siger Sigurd Schou Madsen, Dansk Erhverv og tilføjer:

”Hvis der for alvor skal sættes fut i underskoven af danske iværksættere, skal vi bl.a. sikre, at der er risikovillig kapital til rådighed for de væksthungrende iværksættervirksomheder. Mangel på risikovillig kapital bliver igen og igen angivet som en af iværksætternes største vækstbarriere”.

Både Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer arbejder for at udbrede kendskabet til alternative finansieringsformer, så virksomhederne har andre steder at gå hen, hvis de møder en lukket dør i banken. 

”Crowdfunding er et eksempel på en alternativ finansieringsform, som er ved at vinde indpas herhjemme. Crowfunding giver virksomhederne adgang til kapital fra helt almindelige danskere som er med til at finansiere virksomheder, produkter og ydelser, som ellers var i risiko for at gå til”, siger Tom Vile Jensen.

Af de 6.310 IVS’ere, der blev stiftet i 2014 var de 5.521 stadig aktive pr. 304.2016 Det svarer til at 88 pct. af IVS’erne fra 2014 stadig er aktive i dag. Det er en lidt mindre andel end for anpartsselskaber (92 pct.) og aktieselskaber (95 pct.)

Læse hele analyse her

Om iværksætterselskaber (IVS)

Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, som er omfattet af selskabslovens regler om anpartsselskaber. Det betyder, at der i et iværksætterselskab er krav om fx årsrapport og digitale regnskaber. Startkapitalen for et iværksætterselskab er mellem 1 kr. og 49.999 kr. mod 50.000 kr. for et anpartsselskab. Iværksætterselskabet skal spare 25 pct. af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 50.000 kr. Derefter kan iværksætterselskabet, hvis anpartshaverne ønsker det, omregistreres til et anpartsselskab.

 

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147