Boligudlejningskyndigt bestyrelsesmedlem (godkendt revisor) til KAB’s 10 ”Københavnerfonde”, ansøgningsfrist den 29. marts

MedlemsnyhedDa den nuværende revisor udtræder af bestyrelsen, har KAB Fonden rettet henvendelse til FSR – danske revisorer og bedt om, at foreningen indstiller en ny boligudlejningskyndig revisor samt en suppleant til bestyrelsen for 10 boligfonde i København.

Om revisor

Foreningen søger derfor revisorer, der besidder de rette kompetencer til at indgå i bestyrelsesarbejdet.

Det af FSR – danske revisorers bestyrelse nedsatte Nomineringsudvalg behandler ansøgningerne på et møde den 7. april.

Det er KAB Fondens bestyrelse, der på baggrund af FSR – danske revisorers indstilling udpeger boligfondenes boligudlejningskyndige bestyrelsesmedlem.

Inden for de seneste år er der arbejdet med fornyelse af lejligheder og ejendomme efter boligreguleringslovens § 5.

For at opfylde betingelser som boligudlejningssagkyndig skal du have kompetence inden for:

  • regnskaber for udlejningsejendomme, herunder omkostningsbestemt husleje
  • huslejeforhøjelser ved forbedringsarbejder
  • Grundejernes Investeringsfond
  • budgetter, finansiering mv.
  • fondsregnskaber
  • interesse i bestyrelsesarbejde med forskellige interessenter, herunder beboere, politikere o. a.
  • viden om ejendomsadministration.

Det nuværende honorar udgør kr. 240.000 om året for bestyrelsesarbejde i 10 fonde og et datterselskab. Der afholdes ca. 30 møder om året, hvoraf 20 møder afholdes på 6 hverdage.

Så hvis du har de rette kompetencer, så send din ansøgning til leb@fsr.dk senest onsdag den 29. marts 2017 sammen med:

  • dit CV, der blandt andet viser, at du besidder de ovenfor nævnte kompetencer
  • en begrundelse for, hvorfor du gerne vil indtræde i bestyrelsen for ”Københavnerfondene”.