Finansieringsbarrierer taber højde

NyhedAdgangen til finansiering er fortsat en barriere for vækst i de små og mellemstore danske virksomheder, men situationen er blevet bedre de seneste år, viser undersøgelse fra FSR – danske revisorer.

SMVAnalyse

Hvilken indflydelse vurderer du, at den aktuelle adgang til finansiering har på SMV-virksomhedernes vækstmuligheder?

To ud af tre revisorer vurderer, at den aktuelle adgang til finansiering hæmmer de små og mellemstore virksomheders muligheder for vækst. Sådan lyder en af konklusionerne i en undersøgelse fra FSR – danske revisorer - og det tal er gode nyheder.

”Set i forhold til de seneste år er andelen af revisorer, der vurderer, at den aktuelle adgang til finansiering hæmmer væksten, faldet støt. Samtidig ser vi, at der fortsat er flere revisorer, der vurderer, at den nuværende situation understøtter vækst. Samlet set fortæller tallene altså om positive tendenser for virksomhedernes adgang til finansiering,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Situationen rammer iværksætterne hårdest
Set i forhold til virksomhedernes alder er det – ikke overraskende – iværksætterne, som har sværest ved at få adgang til finansiering. Når iværksætterne og de nystartede virksomheder bliver udfordrede på finansieringen, så betyder det, at væksten går i stå, vurderer størstedelen af revisorerne, mens en mindre del peger på, at resultatet er, at virksomhederne må lukke ned.

”I dansk erhvervsliv har vi været vant til, at banken har kunnet klare størstedelen af virksomhedernes finansieringsbehov. Efter finanskrisen er bankernes udlån imidlertid faldet betydeligt blandt andet på grund af strammere regulering. Meget af udlånet er erstattet af realkredit, men mange mindre og nystartede virksomheder har reelt ingen mulighed for at trække på realkreditten,” siger Tom Vile Jensen.

Men det er ikke en umulig opgave at få finansiering. Revisorerne i undersøgelsen vurderer, at det kræver positiv indtjening over en årrække, hvis en mindre virksomhed skal have lån eller kredit.

”Af naturlige årsager er en track record med indtjening over en årrække svær at præsentere for en nystartet virksomhed. Det sætter dem i en svær situation, hvor business angels, der tror på forretningsplanen eller familie og venner, er den typiske vej frem,” siger Tom Vile Jensen og uddyber:

”Engle og venner skal tage hensyn til deres risiko i forhold til den potentielle gevinst. Resultatet af det regnestykke er ofte, at der ikke er noget incitament for den almindelige dansker til at investere. Derfor er der behov for at styrke incitamenterne til at investere i virksomhederne,” siger Tom Vile Jensen, der som mulige løsninger, peger på eksempelvis et investorfradrag eller en åbning for, at almindelige danskere frivilligt kan investere en større del af deres pensionsmidler i mindre virksomheder.

 

Læs hele analysen