Flere selvstændige har underskud

Nyhed3.650 flere virksomheder fik underskud i 2016. I alt har 32,9 pct. af selskaberne underskud. Det er første gang siden 2012, at andelen af underskudsramte er steget. Stigningen skyldes primært virksomheder med ejeren som eneste ansat, de selvstændige og iværksætteren. Virksomheder med flere end én ansat har alle reduceret andelen af underskud, viser nye tal fra FSR – danske revisorer og Experian.

AnalyseSMVRegnskab

Andel af selskaber med underskud fordelt på selskabsstørrelse i pct.
Klik for større billede

Som den eneste gruppe af virksomheder ud fra antal ansatte oplevede de selvstændige i 2016 en stigning i andelen af virksomheder med underskud på 1,2 pct. point.
Underskudsandelen for denne type virksomheder, hvor ejeren er eneste arbejdskraft, landede på 36,0 pct., hvilket er højere end gennemsnittet for erhvervslivet, der ligger på 32,9 pct. Det viser nye tal fra årsregnskaberne indleveret i 2016, som FSR – danske revisorer sammen med Experian har gennemgået.

Samlet set er andelen af selskaber med underskud steget i 2016.

”Det er første gang siden 2012, at der samlet er sket en stigning i andelen af selskaber med underskud. Stigningen skyldes dog først og fremmest udviklingen hos de allermindste virksomheder, de selvstændige”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer og tilføjer:

”Til gengæld fortsætter de større virksomheder den positive udvikling med en stadig mindre andel af virksomheder med underskud. Det indikerer, at erhvervslivet samlet set er i fremgang, men at tempoet alligevel har været aftagende i andet halvår af 2016.” 

En af forklaringerne på stigningen i underskud blandt de mindste virksomheder kan være, at flere danskere vil være iværksættere og etablere sig som selvstændige. Og virksomheder kan godt have svært ved at opnå overskud i deres første leveår.

Landbruget stikker af i forkert retning
Ses der på brancher, så fortsætter landbruget en markant anderledes udvikling end det øvrige erhvervsliv.

"Landbruget var kommet fornuftigt igennem krisen og var helt nede på 36,2 % selskaber med underskud i 2013. I 2016 har landbrug dog en andel med underskud på 41,5 %, hvilket er en relativ stor stigning gennem de seneste år. Det er en usædvanlig udvikling, vi siden 2013 har set i landbruget, fordi andelen af landbrug med underskud er steget kraftigt - stik imod den generelle udvikling i resten af dansk erhvervsliv. Fortsætter udviklingen i regnskaberne for 2017, så kan landbruget blive den branche, der har størst andel selskaber med underskud,” siger Tom Vile Jensen.
 

Læs hele analysen