Formandens skriftlige beretning for foreningsåret 2016 ligger nu klar

NyhedBeretningen kommenterer blandt andet den nye revisorlov, som på en lang række punkter imødekommer den kritik af kvalitetskontrollen og sanktionerne, som foreningen sammen med revisorbranchen har fremført.

FSR - danske revisorer

Formanden påpeger samtidig foreningens indsats for at have en fair skattekontrol, som giver fordele til lovlydige virksomheder. Et af foreningens standpunkter igennem hele den proces har været, at virksomheder, der benytter sig af en revisor, skal have flere fordele end de, som ikke gør. Beretningen gennemgår desuden en lang række yderligere fokuspunkter fra 2016, herunder årets revisoreksamen, udpegning af kuratorer og de medlemsrettede aktiviteter.

Læs hele formandens skriftlige beretning her

Kontakt

  • Jan Wie

    Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

    3369 1028
    4193 3128