Innovationslaboratorium om revisors tillidsydelser i fremtiden

NyhedFSR – danske revisorer inviterede mandag den 26 juni en række dedikerede, nyudklækkede statsautoriserede revisorer, cand.merc.aud’ere og stud.merc.aud’ere til et innovationslaboratorium. Her blev i fællesskab drøftet og defineret forslag, der er input til et strategisymposium i september, med deltagelse af blandt andet foreningens bestyrelse.

Digitale regnskaberRevisionUddannelse

FSR – danske revisorer holdt mandag den 26. juni 2017 et innovationslaboratorium for unge statsautoriserede revisorer, cand.merc.aud’ere og stud.merc.aud’ere.

Med arrangementets titel: Fremtidens tillid – vores ydelser var formålet at få de unges synspunkter på muligheder og udfordringer i forhold til, hvilke tillidsydelser revisoren skal levere i fremtiden.

Dagen blev skudt i gang med en række oplæg. Charlotte Jepsen, administrende direktør i FSR – danske revisorer, adresserede, hvor vigtigt det er for revisorbranchens fremtid at drøfte og diskutere tilliden til revisor. Flemming Tovdal Schmidt, direktør for kunder, kundeservice & IT i Pension Danmark, fortalte, hvordan de hos Pension Danmark har fået nye robot-kollegaer, der kan arbejde 24 timer i døgnet uden pause og med en minimal fejlprocent. Carsten Ingerslev fra Erhvervsstyrelsen var også til stede og italesatte på en spændende - og dejlig provokerende – måde, hvordan teknologi og Artificial Intelligence allerede nu – også inden for revisionsbranchen - overtager stadigt flere af revisors traditionelle arbejdsprocesser.   


“Automatisk erhvervsrapportering handler om, at virksomhederne ikke længere skal aflevere et årsregnskab. De skal heller ikke lave moms eller skat -  det laver vi for dem. Vi skal sådan set bare have adgang til deres bogføring. Selve afstemningen af bogføringen ser vi også blive automatiseret i fremtiden– og årsregnskabet, det skal vi nok også fikse for dem.”

Efter oplæggene var deltagerne klædt på til at diskutere i mindre grupper. Grupperne blev ledt gennem en række forskellige opgaver, hvor deltagerne først skulle sætte ord på revisors tillidsydelser. Dernæst blev deltagerne udfordret til at prioritere, hvilke drivers så som globalisering og automatisering, de tror, vil påvirke revisionsbranchen i fremtiden, og hvad det kan betyde for de identificerede tillidsydelser.

Dernæst blev deltagerne bedt om at drøfte hvilke nye tillidsydelser, som de tror mest på, at revisor kan levere i fremtiden. Dagen sluttede i plenum med en diskussion af, hvordan man forener revisors rolle som rådgiver med rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. En diskussion som tog en spændende drejning og bød på argumenter, som foreningen glæder sig til at præsentere for jer.

Arrangementet er et led i FSR – danske revisorers arbejde med foreningens politiske mærkesag vedr. fremtidens rapportering og revision, og resultaterne vil indgå i drøftelserne på foreningens strategisymposium med bestyrelsen og de faglige udvalg, hvor deltagerne i innovationslaboratoriet også er inviteret.