Den digitale transformation giver revisorbranchen nye forretningsmuligheder

NyhedNy rapport tegner et positivt og optimistisk billede af revisorbranchens fremtid i den digitale transformation. Truslerne kan håndteres, men det kræver at branchen er omstillingsparat og handler i tide, fremgår det

AnalyseDigitale regnskaber

Revisorbranchen har gode muligheder for at profitere af den digitale transformation, der sker i samfundet i disse år. Revisorernes rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og ’trusted advisor’ kombineret med digitale frontløbere blandt branchens virksomheder åbner for nye initiativer og forretningsområder, hvis revisorerne formår at gribe de muligheder, som teknologierne tilbyder. Men det kræver at branchen formår at omstille sig til den digitale udvikling, ellers er der risiko for at konkurrencen om revisorernes marked spidser til.

Det er hovedkonklusionen i en ny rapport ”Digital transformation. Nye teknologiers konsekvenser for revisorbranchen”. Rapporten er udarbejdet af konsulenthuset Nextwork på vegne af FSR – danske revisorer.

Formand for FSR – danske revisorer, Peter Gath, hilser rapportens resultater velkomne.

”Digitaliseringen er ikke fjern fremtid, men sker lige nu og her. Rapportens konklusioner giver et godt grundlag for branchens videre arbejde. Vi skal være klar til at omstille os og investere i ny teknologi og software, så vi kan hjælpe kunderne i deres digitale transformation. For det er hele erhvervslivet, der bliver ramt af de nye teknologier. På den måde kan revisorbranchen komme styrket ud af den digitale transformation og positionere sig i forhold til nye opgaver og markeder”, siger Peter Gath.

Behov for handling
Rapporten bygger blandt andet på interviews med en bred kreds af foreningens medlemsvirksomheder og en række af branchens vigtigste stakeholdere. Den beskriver, hvordan den nyeste teknologi, som fx kunstig intelligens, block-chain- og robotteknologi, påvirker revisorbranchens ydelser og måde at drive forretning på. Rapporten tegner et positivt og optimistisk billede af branchens muligheder i en digital transformation, men der er også trusler. Mange, især mindre revisionsvirksomheder, har ifølge rapporten endnu ikke taget den nye teknologi til sig, bl.a. fordi de kunder, de betjener, heller ikke er særlig digitaliserede.

Det er en udvikling, der kalder på handling, fastslår Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer.

”Revisorbranchen har historisk formået effektivt at udvikle sin forretningsmodel og sine ydelser og har været hurtig til at udnytte mulighederne ved ny teknologi. Forskellen fra tidligere og til nu er, at udviklingen går meget hurtigere. Derfor er der ikke tid til at sidde stille og være afventende. Vores rolle som forening er at bidrage til, at branchen har de nødvendige rammevilkår og kompetencer til at kunne høste mulighederne ved den ny teknologi og understøtte medlemmerne med uddannelse og værktøjer”, siger Charlotte Jepsen.

FSR skal servicere hele branchen
Det er en central pointe i rapporten, at den digitale udvikling udfordrer foreningens medlemmer på forskellig vis og stiller krav om differentierede services og ydelser. Rapporten indeholder derfor en række forslag til anbefalinger, som foreningen vil arbejde videre med i den kommende tid.

”Det er vores ambition som brancheforening at kunne servicere hele revisorbranchen. Påvirkning af rammevilkår og ny lovgivning vil have høj prioritet, da det indvirker på hele revisorbranchen. Vi skal også sikre, at der er synlighed omkring revisorernes spidskompetencer på det her område. Efteruddannelse og kompetenceudvikling vil også være en vigtig del af aktiviteterne, men indsatsen her vil være mere målrettet”, lyder det samstemmende fra Peter Gath og Charlotte Jepsen.

Læs rapporten her

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147