Erhvervskandidatuddannelsen er en realitet fra sommer 2018

NyhedUddannelses- og Forskningsminister Søren Pind har godkendt, at cand.merc.aud.-studiet udbydes som erhvervskandidatuddannelse på landets fire universiteter, der udbyder studiet i forvejen.

FSR - danske revisorerUddannelse

Fra sommeroptag 2018 er det muligt at studere cand.merc.aud. som erhvervskandidat på Copenhagen Business School (CBS), Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU) og Aalborg Universitet (AAU).

Af en pressemeddelelse udsendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet fremgår det, at CBS, SDU, AU og AAU alle er blevet godkendt til at udbyde cand.merc.aud.-studiet som erhvervskandidatstudie.

En erhvervskandidatuddannelse er en toårig kandidatuddannelse (120 ECTS), der er tilrettelagt som et fireårigt deltidsforløb, hvor den studerende arbejder i en offentlig eller privat virksomhed ved siden af studierne.

Erhvervskandidatuddannelserne har samme indhold som de toårige kandidatuddannelser

Erhvervskandidatstudiet er en udbudsform og ændrer ikke på indholdet af studiet i forhold til det nuværende heltidsstudie. Erhvervskandidatstudiet er på 120 ECTS som heltidsstudiet men er normeret til fire år i stedet for det tilsvarende heltidsstudie, der er normeret til to år. Derudover er der stillet et krav op om blandt andet relevant erhvervsarbejde i minimum 25 timer ugentligt (årsnorm).

Nu er det op til universiteterne at få omsat godkendelserne til et studie og få åbnet for ansøgningerne til sommeroptag 2018.

Udover cand.merc.aud. er 13 andre uddannelser godkendt til at blive udbudt som erhvervskandidat. Se oversigten over uddannelserne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelsen er etableret som en forsøgsordning, der skal evalueres med henblik på at lade ordningen fortsætte, udvide ordningen eller helt eller delvist ophøre. Der er ikke fastsat et evalueringstidspunkt.

Fakta om cand.merc.aud. som erhvervskandidat

Titel: Kandidatuddannelse i revision. Dansk titel: Cand.merc.aud. Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Business Administration and Auditing

Udbudssted: Erhvervskandidatuddannelsen udbydes på samme udbudssted som heltidskandidatuddannelsen

Sprog: Uddannelsen udbydes på samme sprog som heltidskandidatuddannelsen

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.