Erhvervskandidatstudiet en succes – alle kommer ikke ind

NyhedSøgningen til cand.merc.aud.-studiet som erhvervskandidatstudie er rekordhøj og oprettelsen af erhvervskandidatstudiet viser sin berettigelse allerede fra starten. Den store tilstrømning gør det svært at skaffe plads til ansøgerne.

Uddannelse

De fire universiteter, Copenhagen Business School (CBS), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU) og Aarhus Universitet (AU) melder samstemmende om stor interesse for cand.merc.aud.-studiet som erhvervskandidatstudie. Søgningen er høj og måske også højere dette første år med erhvervskandidaten, hvilket kan give nogle negative afledte effekter.

CBS har haft 173 ansøger, SDU har haft 203 ansøgere, AAU har cirka haft 60 ansøgere og AU har haft 74 ansøgere til erhvervskandidatstudiet.

”Erhvervskandidatstudiet har allerede vist sin berettigelse i kraft af den store søgning til studiet. Pladserne er eftertragtet, og den store tilstrømning vidner også om et commitment fra revisorbranchen til at uddanne dens ansatte og bakke op om den nye forsøgsordning, som Folketinget vedtog sidste år”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer

Udfordringen for universiteterne er at håndtere de mange nye ansøgere. Nu søger rigtig mange ind på erhvervskandidaten, fordi uddannelsen ikke længere er betalingsbelagt, og det skaber et uhensigtsmæssigt pres på studiepladserne især her det første år.

”Nyhedseffekten gør, at en hel del studerende forventeligt ikke får en studieplads og må se deres ønske om en fremtid som erhvervskandidatstuderende blive udskudt i hvert fald et år. Det synes vi naturligt nok er ærgerligt, og en del medarbejdere og deres arbejdsgivere vil blive skuffet. Vi er i dialog med universiteterne omkring problemstillingen, og vi arbejder selvsagt for så mange pladser til erhvervskandidatstudiet som muligt, siger Tom Vile Jensen.”

Universiteterne oplyser, at søgningen til erhvervskandidatstudiet er tydeligt højere end til deltidsstudiet sidste år og hvor antal ansøgninger ikke er steget til cand.merc.aud.-studiet er det højere ansøgningstal til erhvervskandidatstudiet sket på bekostning af søgningen til fuldtidsstudiet.

Det høje ansøgertal betyder, at der igen i år bliver rift om pladserne på CBS og SDU, der har begrænset optag og en del bliver afvist eller ikke får deres egen prioritet om universitet opfyldt.

 

Antal ansøgere til cand.merc.aud.-studiet fordelt på universiteter og fuld tid / erhvervskandidat, opgjort pr. 1. marts 2018

 

 

Copenhagen Business School

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Fuld tid

198

181

-

144

Erhvervskandidat

173

203*

-

74***

I alt

371

384*

120**

218

Kilde: Universiteternes egne oplysninger

* Antal ansøgere til erhvervskandidatstudiet på Syddansk Universitet indeholder studerende, der allerede er indskrevet på de respektive heltids- eller deltidsstudier og som ønsker at fortsætte som erhvervskandidatstuderende og nye studerende. Det reelle antal ansøgninger fra nye studerende på Syddansk Universitet, der ikke i forvejen er indskrevet på enten heltids- eller deltidsstudiet, er således reelt lavere end ovenstående giver udtryk for.

** Aalborg Universitet har oplyst, at det skønnes, at de i alt 120 ansøgere er omtrent ligeligt fordelt på den traditionelle toårige kandidatuddannelse og den nye fireårige erhvervskandidatuddannelse.

*** Aarhus Universitet har oplyst, at der er 74 ”unikke” ansøgere til erhvervskandidatstudiet og 37 ansøgere, der allerede er indskrevet som enten heltids- eller deltidsstuderende, hvilket ikke er medtaget i ovenstående tabel.

Det samlede ansøgertal for de fire universiteter kan ikke ses som et korrekt billede af, hvor mange personer der har søgt cand.merc.aud.-studiet i alt. Det er muligt at ansøge om optag på alle fire universiteter som 1. prioritetsansøgere, hvorfor nogle ansøgere kan have søgt om optagelse på cand.merc.aud.-studiet på et eller flere universiteter og således indgår i ansøgertallet for flere universiteter.

Læs mere om ansøgningstal, antal studiepladser på de enkelte universiteter med videre her


Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129

Er du næste års revisions- eller regnskabstalent?

Bliver du færdig som cand.merc.aud.'er i perioden 1. juli 2017 -30. juni 2018? Så skal du ansøge om Danica Prisen 2018. 

Læs mere om Danica Prisen 2018 her.

1. prisvinderne i 2017 Mikkel P. Andersen & Niklas R. Filipsen