Flere virksomheder har overskud på over en million

NyhedDe danske virksomheder blev hårdt ramt af finanskrisen. 10 år efter krisens begyndelse er der imidlertid betydeligt flere virksomheder, der præsterer et overskud på mere end én million kroner end der var før krisen, om end andelen fortsat er noget lavere.

AnalyseRegnskab

Der er mange små selskaber i Danmark og en god måde at vurdere, om det går godt for dem er at se på, hvor mange der har succes med at levere et overskud på mere end én million kroner.

”Vi kan glæde os over, at der er betydeligt flere selskaber med mio.-overskud i dag, end der var for 10 år siden før krisen. Faktisk er der tale om næsten en fordobling siden vinteren 2010. Desværre er det en lavere andel af selskaberne i Danmark, så vi skal finde forklaringen i den store vækst i antal selskaber over de seneste 10 år”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

I januar 2008 var der omkring 29.600 selskaber med millionoverskud, hvilket på blot to år frem til januar 2010 faldt med 8.900 til cirka 20.700 selskaber. I juli 2018 er antallet imidlertid steget til næsten 38.400 selskaber, hvilket er næsten dobbelt så mange, som ved bunden og 8.400 flere end før krisen.

En anden måde at måle succesen på, er andelen af virksomhederne med store overskud. Her er andelen faldet fra godt 20 procent før krisen til 11,6 procent i januar 2010, til at det nu i juli 2018 er 15,7 procent af virksomhederne, der har millionoverskud. Dermed er det blot halvdelen af faldet i kriseårene, som er indhentet. Bag den konklusion gemmer sig en stor vækst i antallet af selskaber, hvoraf mange er forholdsvis unge selskaber, som endnu ikke har haft mulighed for at opbygge overskud i den størrelsesorden. Eksempelvis de mange IVS’er.

Lægger vi snittet på nul og ser på, hvor mange der har henholdsvis overskud og underskud, så ser vi, at det i juli 2018 var 64 procent af selskaberne, der noterede et overskud i seneste regnskabsår, mens 32 procent præsterede et underskud. Det svarer til 154.000 selskaber med overskud og 77.000 med underskud samt 10.000 selskaber med et resultat på 0 kroner.

”Det er flot at andelen af selskaber med overskud er dobbelt så stort som andelen med underskud. Og ser vi bort fra selskaber med over- og underskud på mindre end 100.000 kroner så er det mere end tre gange så mange med overskud som underskud”, siger Tom Vile Jensen.

Læs hele analysen:

Kontakt

  • Tom Vile Jensen

    Direktør

    3369 1051
    M: 4193 3151