Adgangskrav på cand.merc.aud.

NyhedEfterspørgslen på de færdiguddannede cand.merc.aud.’ere er stor både i revisorbranchen og det øvrige erhvervsliv. Samtidig ses en stor efterspørgsel blandt de studerende på at blive optaget på cand.merc.aud.-studiet. Det betyder, at der i dag er særlige krav til fagsammensætningen på den adgangsgivende eksamen, og at både Copenhagen Business School (CBS) og Syddansk Universitet (SDU) har indført begrænset optag som følge af begrænsede undervisningsressourcer og et ønske om alene at have de dygtigste og mest motiverede studerende.

UddannelseKvalitet

Copenhagen Business School
Fra sommeren 2013 har CBS indført en adgangsbegrænsning på deres cand.merc.aud.-studie på 225-250 studerende. Tidligere har uddannelsesinstitutionen haft et optag på op mod 340 studerende. CBS er det største uddannelsessted for cand.merc.aud.’ere, og så er CBS også det universitet, der modtager flest 1. prioritetsansøgninger om optagelse. Cand.merc.aud.-studiet er ikke den naturlige overbygningsuddannelse for nogen bacheloruddannelse, hvorfor der heller ikke er nogen studerende, som har retskrav på at blive optaget. Det skaber en vis faglig diversitet, da studerende fra flere forskellige uddannelser har mulighed for at komme ind på cand.merc.aud.-studiet. Dog skal de studerende opfylde en række specifikke adgangskrav, have gode karakterer fra den adgangsgivende eksamen og være motiverede for at søge ind på uddannelsen.

Udover et krav om at bestå Dansk A, skal den studerende leve op til CBS’s faglige adgangskrav om at have 15 ECTS-point i regnskab og/eller økonomistyring, 15 ECTS-point i mikro- og/eller makroøkonomi, 7,5 ECTS-point i erhvervsret, 7,5 ECTS-point i organisation og/eller ledelse og/eller strategi, 7,5 ECTS-point i finansiering samt 7,5 ECTS-point i markedsføring og/eller videnskabelig metode.

De brede krav betyder, at de studerende allerede på deres adgangsgivende studie skal vælge bestemte valgfag, hvis de skal undgå at tage supplerende fag for at opfylde kravene. Derudover forventer CBS, at de studerende skriver en motiveret ansøgning, hvor de forklarer, hvorfor de ønsker at læse cand.merc.aud., og hvad der gør dem særligt egnede til studiet.

Syddansk Universitet
Siden 2016 har SDU også haft adgangsbegrænsning på deres cand.merc.aud.-linje. Dog blev alle kvalificerede ansøgere optaget på den nye erhvervskandidatordning, som blev udbudt første gang i 2018. Det ændrer sig fra 2019, hvor der både vil være begrænset optag på fuldtidsstudiet og på erhvervskandidatordningen. Der er ingen studerende, som har retskrav på at komme ind på cand.merc.aud., men i stedet er der en række faglige kriterier, der kvalificerer til at tage uddannelsen.

SDU har, ligesom de øvrige universiteter, et krav om bestået Dansk A. Herudover arbejder SDU med et pointsystem, hvor 9 er det bedste. Der gives 5 point til studerende med en adgangsgivende eksamen, som ikke kræver suppleringsfag. Det betyder i praksis en bacheloruddannelse i økonomi eller erhvervsøkonomi eller en HD-R eller HD-F. Yderligere tildeles 1 point for hver gang den studerende kan tjekke af, at han/hun har opnået 10 ECTS-point i mikroøkonomi, 10 ECTS-point i regnskab eller 10 ECTS-point i finansiering. Det sidste point kan hentes hjem af studerende, der har 15 ECTS-point inden for metode til kvantitativ analyse. I første omgang vil antallet af point være afgørende, men hvis der er flere ansøgere med 9 point, end der er pladser, sker udvælgelsen på baggrund af karaktergennemsnittet. Det samme gælder, hvis der er færre med 9 point, end der er pladser. I så fald vil det være blandt ansøgerne med 8 point, at karaktergennemsnittet bliver afgørende.

Aarhus Universitet
Aarhus Universitet har endnu ikke haft adgangsbegrænsning på cand.merc.aud.-studiet, men har overvejelser om at indføre det med virkning fra 2020. Universitetet kommer til at vurderer situationen efter optaget for 2019 er opgjort. Det betyder dog ikke, at Aarhus Universitet ikke har en række adgangskrav på linje med de øvrige universiteter, der udbyder cand.merc.aud.-studiet.

Udover en HA eller en HD kræves det af de studerende, at de som minimum har 15 ECTS-point i kvantitativ og kvalitativ metode, 15 ECTS-point i driftsøkonomi, 7,5 ECTS-point i marketing, 7,5 ECTS-point i finansiering og regnskab, 7,5 ECTS-point i ledelses- og organisationsteori, 5 ECTS-point i mikroøkonomi samt ekstra 15 ECTS-point inden for de nævnte fagområder.

Det betyder i praksis, at hvis ikke den studerende kommer fra HA-studiet eller har en HD-R eller HD-F, kræver det en række suppleringsfag eller en meget nøje sammensat pakke af valgfag for at komme ind på cand.merc.aud.-studiet på Aarhus Universitet.

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet har heller ikke en adgangsbegrænsning på antallet af studerende, men har i lighed med de øvrige universiteter en række krav til fagsammensætningen på den adgangsgivende eksamen. Kravet på Aalborg Universitet er, at den studerende skal have en dansk eller udenlandsk uddannelse, der efter en konkret vurdering svarer til en dansk HA i erhvervsøkonomi og med mindst 75 ECTS-point i erhvervsøkonomiske fag.

Kontakt

  • Tom Vile Jensen

    Direktør

    3369 1051
    M: 4193 3151

Nyheder om uddannelse og kvalitet