Valgdebat i PwC: Cybersikkerhed er virksomhedernes ansvar

NyhedPwC dannede den 27. maj rammerne for en valgdebat om it- og cybersikkerhed, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), forhenværende udenrigsminister Martin Lidegaard (RV) og tidligere forsvars-, handels- og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) krydsede verbale klinger. Valgdebatten var arrangeret i et samarbejde mellem PwC og FSR – danske revisorer.

ArrangementerDigitalisering

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og konsekvenserne af et cyberangreb kan derfor være meget store. Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen oplever danske virksomheder dagligt cyberangreb. Sidste år blev blandt andet Mærsk udsat for et angreb, der kostede virksomheden to milliarder kroner.

Partierne bag det seneste forsvarsforlig har besluttet at nedsætte et nyt cybersikkerhedsråd, som skal hjælpe med at forebygge cyberangreb på danske virksomheder. Rådet er placeret under forsvarets efterretningstjeneste og ikke i statsligt regi. "Det kan under ingen omstændigheder lade sig gøre, hvis staten skal påtage sig ansvaret for al it-sikkerhed," sagde Claus Hjort Frederiksen og fortsatte: "Det er direktionen i virksomhederne, der skal interessere sig, før det kan lykkes. Man er nødt til at opdyrke en sikkerhedskultur i virksomhederne."

Både Martin Lidegaard og Nick Hækkerup støttede op om ovenstående betragtning og tilføjede, at cybersikkerhed læres bedst i den konkrete kontekst. Derfor giver det god mening, at ansvaret ligger hos den enkelte virksomhed og ikke hos staten. Dog var ikke alle i salen enige om, hvorvidt denne placering er den mest optimale. Ifølge leder af Consulting - Security & Technology i PwC, Mads Nørgaard Madsen, er den nemmeste måde at tjekke sikkerheden i en virksomhed ved at teste den. Man skal blandt andet også gøre sig nogle overvejelser om, hvad man har af værdi, og hvem det har en værdi for. Endelig påpegede Nick Hækkerup, at en konsekvens ved Internet of Things er, at mange ting er forbundet, hvilket giver hackere flere indgange. Det er vigtigt, at vores forsvar kan håndtere denne bevægelse.

Der var ikke tvivl om, at videndeling spiller en væsentlig rolle. Et forslag fra administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen omhandlede udnyttelsen af virksomhedernes ekspertise på området. ”Kunne man invitere ’de gode virksomheder’ ind i en særlig klub? Sådan en noget for noget betragtning,” foreslog hun.

Savner kompetenceløft
En repræsentant fra Microsoft påpegede et behov for kompetenceløft blandt de unge. De digitalt indfødte er gode til at bruge digitale medier, men har ikke styr på sikkerheden, hvilket Mads Nørgaard Madsen, var enig i. Dagens unge mennesker er mere udsat end tidligere, og det er derfor vigtigt, at vi får cybersikkerhed ind i vores grund-DNA, påpegede han.

Afslutningsvist kan det konkluderes, at debattørerne grundlæggende er enige, hvilket jo er positivt, når det handler om et så stort samfundsmæssigt problem som cybersikkerhed.

Læs PwC's cybercrime survey 2018

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198
  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikations- og marketingkonsulent