Søges: FSR-repræsentant til uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelsen i skat

NyhedArbejder du med skattefaglige temaer og problemstillinger, og har du lyst til at sætte rammerne for fremtidens professionsbacheloruddannelse i skat på UC SYD? Så har du nu mulighed for at blive en del af uddannelsesudvalget, hvis opgave er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans.

UddannelseSkat

UC SYD´s bestyrelse har nedsat et uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelsen i skat. FSR – danske revisorer er udpegningsberettigede, og søger derfor et medlem til at repræsentere foreningen i uddannelsesudvalget.

 

UC SYD's skatteuddannelse udbydes på Campus Haderslev, hvorfor det opfordres til, at ansøgere har tilknytning til dette område. Uddannelsesudvalgsmøderne vil blive afholdt 3-4 gange i året á cirka 2-3 timers varighed. Møderne vil som udgangspunkt foregå på Campus Haderslev. Funktionsperioden løber over fire år. 

 

Der udbetales ikke honorar eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i uddannelsesudvalget. Udgifter til transport godtgøres efter statens takster.

Ny uddannelse - stort potentiale

Som medlem af uddannelsesudvalget får du mulighed for at være med til at præge og udvikle den nye skatteuddannelse helt fra starten. Uddannelsen er en specialiseret uddannelse, hvor der arbejdes i dybden med skattefaglige temaer og problemstillinger. De studerende klædes på til at varetage en bred vifte af skattefaglige opgaver i det nye skattevæsen eller i den private sektor.

Læs mere om uddannelsen

 

Uddannelsesudvalgets opgave
Uddannelsesudvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen om følgende:

 • Uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet
 • Den regionale uddannelsesdækning
 • Udvikling af nye og eksisterende uddannelser
 • Udvikling af nye undervisnings- og prøveformer
 • Udvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der i henhold til lovgivning er institutionsspecifikke
 • Uddannelsesudvalget kan af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Uddannelsen ønsker derudover gennem Uddannelsesudvalget at skabe et godt netværk til uddannelsens leverandører af studerende, aftagere af dimittender, de uddannede og branchens interessenter som helhed.

Hvordan kan jeg søge?

Hvis du er interesseret i at blive medlem af Uddannelsesudvalget, bedes du sende følgende dokumenter til direktionsassistent Peter Lyng Høiberg, pdh@fsr.dk:

 1. CV
 2. Tro og love-erklæring på, du ikke har verserende sager i nævnet
 3. Motiveret ansøgning

I den motiverede ansøgning bedes du venligst besvare og fremhæve følgende spørgsmål:

 • Antal års relevant erhvervserfaring
 • Erfaring i at arbejde med skattefaglige temaer og problemstillinger
 • Eventuel erfaring i undervisningsverdenen
 • Eventuel erfaring i at bestride andre bestyrelses- eller udvalgsposter.

 

Deadline for ansøgning er mandag den 16. oktober 2019 klokken 12.00.

 

Du er meget velkommen til at kontakte Peter Lyng Høiberg ved spørgsmål. Kontaktdata ses til højre.