Nedbrydningen af skattesystemet er den største skandale i nyere danmarkshistorie

NyhedHistorier om snyd med udbytteskat, momskarruseller og skatteunddragelse for millioner af kroner er nærmest blevet hverdag. I et fyldt Folkemøde-telt drøftede FSR – danske revisorer skattevæsenets udfordringer og om erhvervslivet har ’ondt i moralen’ med blandt andre Mogens Lykketoft og Anders Dam.

SkatArrangementer

”For mig er det ikke så overraskende, hvis moralen er under nedbrydning,” lagde Mogens Lykketoft, tidl. skatteminister (S) ud i Folkemøde-debatten om, hvordan vi får ordentligheden tilbage i erhvervslivet og genskaber tilliden til skattevæsenet.

”De seneste 15 år er der truffet så mange fatale politiske beslutningen på området for skat. Det har ført til nedbrydningen af det danske skattesystem, som i mine øjne er den største skandale i nyere danmarkshistorie. Vi har skabt et samfund, som fører emsig kontrol med, om kontanthjælpsmodtageren er taget tre dage på ferie i udlandet, mens vi hverken har mandskab eller ressourcer til at kontrollere, om virksomheder betaler den skat, de skal," sagde Mogens Lykketoft, der sammen med Anders Dam, direktør i Jyske Bank, Jacob Ravn, skattechef i Dansk Erhverv, Peter Loft, tidl. departementschef i skatteministeriet og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer udgjorde panelet i FSR’s debat.

Siden 2006 har politikerne lempet revisionspligten for mindre virksomheder ad flere omgange. Den har Anders Dam nu genindført i Jyske Bank som et opgør med kunder, der svindler, forklarer han:

”Når ikke politikerne vil rulle revisionspligten tilbage, tager vi skeen i egen hånd. Derfor besluttede vi fra årsskiftet at stille krav til alle nye erhvervskunder om, at de har en revisor på deres regnskab, og at vi kender den revisor. Efterfølgende aftaler vi så graden af revision af regnskabet. Det har fået hundredvis til at komme ind i banken og forlade den lige så hurtigt igen, men jeg er ligeglad, for tiltaget kommer til at bremse svindel og hvidvask.”

FSR – danske revisorers administrerende direktør Charlotte Jepsen påpegede, at transparens i virksomhedernes forhold er en del af fundamentet i det danske selskabssystem, hvor en person ved at starte et selskab kan begrænse sin risiko.

”Der er opstået en liberal fartblindhed i forhold til vores selskabssystem. Rent faktisk har danske selskaber rigtig gode vilkår, fordi man kan drive virksomhed uden at sætte hus og hjem over styr. Prisen for dét var i gamle dage, at virksomhederne skulle være transparente eksempelvis ved at lade revisor kikke en over skulderen. Sådan er det ikke i dag, hvor fupmagere kan slippe afsted med at drive virksomhed for andre folks penge uden at blive opdaget,” sagde Charlotte Jepsen og tilføjer:

Vi har behov for et system, hvor virksomheder, der fifler med reglerne, bliver kontrolleret og sanktioneret, mens de virksomheder, der opfører sig ordentligt og overholder reglerne, belønnes. Dette kræver, at vi investerer i mere og smartere kontrol.”

Efterspørger simplere skatteregler
Peter Loft og Jacob Ravn slår begge til lyd for, at det kræver mere og andet end øget kontrol at få genskabt tilliden til skattevæsenet og moralen ude hos virksomhederne.

”Det er ikke kun et spørgsmål om at ansætte flere medarbejdere til kontrol. Jeg ser en tendens til, at man på de øverste ledelsesniveauer hos Skat har erstattet faglig indsigt med mere generelle ledelsesmæssige kundskaber. På den måde er der opstået to adskilte niveauer i skatteforvaltningen: De medarbejdere, der udarbejder strategier, regler og nedsætter kommissioner og så de medarbejdere, der skal udføre selve arbejdet. De to niveauer taler ikke samme sprog – måske de faktisk slet ikke taler med hinanden. Man bør nok i højere grad sætte ind dér, og det gøres ikke kun ved at fylde op med flere ansatte på de forskellige niveauer, men i højere grad ved at få dem til at arbejde sammen,” bebudede Peter Loft, mens Jacob Ravn argumenterede for mindre komplekse skatteregler:

”Vi er nødt til at genvinde tilliden til, at Skat faktisk kontrollerer alle, så der ikke er nogle, der snyder på vægten. Det kan mere målrettet kontrol være med til at sikre, men samtidig oplever jeg en stor efterspørgsel efter enklere skatteregler. I dag kan ikke engang skattevæsenet selv forstå myriaden af skatteregler, og det er en helt absurd situation. Politikerne skal gribe i egen barm og indse, at det ikke nytter noget at lægge en ekstra krølle på reglerne, hver gang de sidder en sen aftentime og forhandler.”

Ny regering har en vigtig opgave
Mogens Lykketoft runder debatten af med at give den måske kommende statsminister, Mette Frederiksen et godt råd med på vejen:

”Vi står over for at skulle skabe en mere bæredygtig klode – også socialt. Det, har vælgerne netop tilkendegivet, har høj prioritet. Men finansieringen er afgørende, hvis det skal lykkes. En løsning kan være at sætte skatteprocenten op, men det er strengt taget ikke nødvendigt, hvis bare vi får inddrevet de penge, som reglerne lægger op til. Derfor har en ny regering en vigtig opgave i at styrke vores skattesystem.”

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198
  • Julie Gjøtterup Andersen

    Student