Iværksætterselskaber bag ny konkursrekord

Nyhed7.155 virksomheder gik konkurs i 2018, hvilket er en ny konkursrekord. Rekorden er primært drevet frem af markant flere konkurser hos såkaldte nul-virksomheder uden ansatte, hvor iværksætterselskaber er den væsentligste årsag til det stigende konkurstal, vurderer eStatistik og FSR – danske revisorer i ny gennemgang.

Analyse

Konkurser i Danmark, 1979-2018
Klik for større billede

Konkurser i Danmark, opdelt på aktive virksomheder og nulvirksomheder, 2009M1-2018M12
Klik for større billede

2018 har med 7.155 konkurser sat en ny konkursrekord. Den seneste rekord var blot to år gammel, da 6.674 virksomheder blev erklæret konkurs i 2016. Fælles for begge år er, at antallet af konkurser var højere, end da finanskrisen var på sit højeste. Det betyder dog ikke, at situationen i dansk økonomi er på finanskriseniveau.

Årsagen til rekorden er nemlig ikke flere konkurser blandt aktive virksomheder, men i stedet en markant stigning i konkurser hos såkaldte nul-virksomheder, som er virksomheder uden beskæftigelse og en omsætning på mindre end en million kroner i året op til konkursen.
Samlet set stod nul-virksomheder bag to ud af tre konkurser i 2018.

”I 2016 begyndte en himmelflugt for konkurstallet drevet af to væsentlige aspekter. I første halvår 2016 afviklede det offentlige en større konkurspukkel, og i november 2016 steg konkurstallet til hidtil ukendte højder, da den første bølge af tvangslukkede iværksætterselskaber overgik til nattens mørke. Siden da er der hvert år kommet en ny bølge af nul-virksomheder, som egentligt bare er blevet større og større år for år. Det gør, at det samlede konkurstal ikke siger ret meget om den økonomiske udvikling i Danmark – medmindre man altså sorterer nul-virksomhederne fra,” forklarer direktør i eStatistik, Kent Nielsen.

I alt gik 4.721 nul-virksomheder konkurs i 2018. De omsatte i gennemsnit for 46.000 kr. i året op til konkursen, og havde en gennemsnitslevealder på 5 år. Til sammenligning havde de aktive virksomheder, der gik konkurs, en gennemsnitlig omsætning på 6,9 mio. kroner, var i snit 8,5 år gamle og havde i snit 5 fuldtidsansatte.

Iværksætterselskaber bag stigende konkurstal
Et selskab tvangslukkes, hvis det eksempelvis ikke indsender det lovpligtige årsregnskab. Hvis der for eksempel er ubetalte regninger til leverandører eller til statskassen, så ryger selskabet videre over i konkursstatistikken. Dette så man i højeste potens i december 2017, hvor 1.524 virksomheder blev erklæret konkurs. Af disse var næsten halvdelen iværksætterselskaber.
Iværksætterselskaberne blev indført i 2014 og kan oprettes med helt ned til én krone i startkapital.

”Med indførelsen af iværksætterselskaberne synes mange, at det var attraktivt at starte egen virksomhed i selskabsform, hvor stifteren ikke hæfter med sin private formue. Men mange af de nye iværksætterselskaber bliver aldrig rigtigt til noget, og desværre overlader en del virksomhedsstiftere oprydningen til staten,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen og uddyber:

”Indsender et selskab ikke årsrapport til Erhvervsstyrelsen, så tvangsopløser det offentlige selskabet på statens regning. Finder myndighederne ud af, at der er ubetalte regninger til leverandører eller – som oftest – skyldig moms og skat til statskassen, så går selskabet til konkursbehandling. Dette har været en væsentlig bidragyder til akkumuleringen af konkurser hos inaktive virksomheder, som betyder, at konkurstallet for 2018 sætter ny rekord.”

Ser man isoleret på antallet af konkurser hos aktive virksomheder har der i perioden 2009 til 2018 været et fald på 27 procent i antallet af konkurser. Faldet fordeler sig nogenlunde jævnt ud over alle brancher.
Det er kun 'landbrug, skovbrug og fiskeri' samt 'hotel og restauration', der har oplevet flere konkurser i perioden.

Læs hele analysen

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169