Revisionsfirma og mulig forbindelse til skattesvindel

SkatRevision

Jyllands-Posten og Information skriver i dag om et godkendt revisionsfirma, der ifølge medierne har haft mulige forbindelser til en række selskaber, der har været involveret i skattesnyd.

Det er Erhvervsstyrelsen, der beskikker statsautoriserede og registrerede revisor (godkendte revisorer), ligesom det er myndighederne, der fører tilsyn med og undersøger de godkendte revisorer og revisionsfirmaer. Det er det uafhængige Revisornævn, der afsiger eventuelle kendelser om disciplinære forhold.

Det pågældende revisionsfirma er medlem af FSR – danske revisorer. FSR – danske revisorer har som oven for nævnt ingen myndighedsmæssige beføjelser, men medlemmerne er ifølge foreningens vedtægter pligtig til at udvise en adfærd, der ikke anses for skadelig for foreningen og/eller revisorstandens anseelse.

Foreningen har taget kontakt til det pågældende medlemsfirma for at bede om en redegørelse på et møde.

”FSR – danske revisorers opgave er at højne tilliden til branchen, ligesom det er alle vore medlemmers forpligtelse at værne om de godkendte revisorers omdømme. Derfor har vi bedt firmaet om en redegørelse på et møde”, siger direktør Tom Vile Jensen, FSR – danske revisorer.

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147