Revisionspåtegning forbedrer Nationalbankens konkursvurdering

NyhedMachine learning hjælper Nationalbanken til bedre at kunne forudsige konkurser. Det gøres ved at anvende teksten fra revisionspåtegningen og ledelsesberetningen. Metoden forbedrer Nationalbankens konkursvurdering og især revisionspåtegningen forbedrer muligheden for at beregne konkurssandsynligheder.

Analyse

Det kan koste banker, kreditorer og statskassen dyrt, når et selskab går konkurs. Selskabet kan for eksempel have opbygget en større gæld, som det ikke er muligt at inddrive, og som derfor påvirker kreditorerne negativt. Hvis det er muligt at forudsige, hvilke selskaber, der med høj sandsynlighed vil komme i vanskeligheder, da vil banker, kreditorer og samarbejdspartnere kunne tage deres forbehold.

Traditionelle konkursvurderinger bygger på regnskabsdata og virksomhedskarakteristika. Med Nationalbankens nye model anvendes ustruktureret data i form af revisionspåtegningen og ledelsesberetningerne. Revisors vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften yderligere ét år efter balancedagen eller revisors forbehold i forhold til ledelsens vurdering indgår direkte af modellen.

Nationalbanken har beregnet konkurssandsynligheden med fem forskellige modeller. To med traditionelt input som regnskabsdata og virksomhedskarakteristika og tre, hvor der er anvendt tekstbaseret analyse.

De bedste beregning af konkurssandsynligheden fås ved de nye tekstbaserede analyser og især modellen, hvor der udelukkende inddrages information fra revisionspåtegningen (og regnskabsdata).  

Anm.: AUC for de fem forskellige modeller. AUC er et mål for, hvor godt modellen rangerer virksomheder efter deres konkurssandsynlighed. En høj AUC-score betyder, at modellen har en bedre forudsigelsesevne.

Kilde: Bisnode og Danmarks Nationalbank

FSR – danske revisorer tager en drøftelse med Nationalbanken om hvordan anvendelsen af regnskaber og især revisionspåtegninger kan skabe værdi og komme samfundet til godt blandt andet ved at forbedre konkursvurderingen, øge gennemskuelighed mht. driften i selskabet mv.

Læs analysen og det bagvedliggende working paper om Nationalbankens anvendelse af tekstbaseret machine learning.

Kontakt