Revisorerne: Positivt med initiativer mod hvidvask og finansiel kriminalitet

NyhedEt bredt flertal af Folketingets partier er blevet enig om en række initiativer, der skal styrke tilsynet med den finansielle sektor og imødegå hvidvask og andre former for finansiel kriminalitet

FSR - danske revisorer

Aftalen, som indeholder 16 konkrete initiativer, kommer i kølvandet på flere sager om hvidvask af penge. Aftalen, giver blandt andet Finanstilsynet en række nye værktøjer i kampen mod finansiel kriminalitet. Fremover får Finanstilsynet fx mulighed for at udstede administrative bøder udstede påbud om at virksomheder ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af hvidvaskreglerne. Derudover skal myndighederne være bedre til at koordinere indsatsen på tværs.

FSR – danske revisorer er positive over for forslagene i aftalen: 

”Det er positivt, at et bredt udsnit af Folketingets partier er nået til enighed om en række forslag, der skal bidrage til at bekæmpe hvidvask og anden finansiel kriminalitet. Initiativerne er væsentlige for at genoprette tilliden til finanssektoren, som er en nøglespiller for erhvervsliv, borgere og myndigheder”, siger Tom Vile Jensen direktør i FSR – danske revisorer og fortsætter:

”Vi har længe efterspurgt en bedre koordinering på tværs af myndighederne og en stærkere vidensdeling mellem myndigheder og erhvervsliv, så det bliver en fælles indsats. Det er ikke en opgave, vi kan løse hver for sig, men sammen”.

Aftalen indeholder også en skærpelse af sanktioner overfor revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven.

FSR – danske revisorer er uforstående overfor initiativet at den stund, at der ikke har været konkrete tilfælde af svigt fra branchens side i sager om hvidvask.

”For os er det vigtigt, at der er tillid til revisors arbejde, og det står vi gerne på mål for. Men det undrer os, at dette initiativ er specifikt rettet mod revisorbranchen og ikke mod rådgivere generelt, der er engagerede i finanssektoren eller som ellers generelt er underlagt hvidvaskbestemmelserne, når de servicerer det brede erhvervsliv. Det er vi nødt til at tage op i en dialog med politikerne og myndighederne”, siger Tom Vile Jensen.   

Læs mere om aftalen

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147