Ny generation af investorer har fokus på ansvarlighed og etik

NyhedTilliden til hinanden, bærende institutioner, erhvervslivet, politikere og medier er et afgørende fundament for at skabe et stabilt og velfungerende samfund. I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med analysebureauet Wilke, om de seneste års store erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. I denne uge deler Mikael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening sit syn på tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor.

Analyse

Foto af/ Morten Nygaard Jørgensen

Profil:

 • Mikael Bak
 • Uddannet advokat, MBA, fortid i venture & private equity-branchen
 • Direktør for Dansk Aktionærforening, som består af 13.000 medlemmer, hvor de fleste er private investorer. Foreningens opgave er at fremme danske investorers interesser gennem uddannelse, analyser, medier og interessepolitisk arbejde.
 • Arbejder i krydsfeltet mellem at forbinde den private kapital med virksomhederne

Ansvarlighed er vejen frem
Dansk Aktionærforening er i gang med at implementere en ny strategi for foreningen med fokus på at nå ud til nye målgrupper. I denne sammenhæng har de lanceret et nyt pay-off: ”Vi arbejder for at sikre en GOD investering”, hvor man fokuserer på tre overordnede mærkesager:  

Gennemsigtighed - Alle skal have samme information på samme tid
Ordentlighed – Virksomhederne skal handle etisk korrekt
Dygtighed – Dygtighed hos selskabets ledelse er vejen til varig vækst

I Dansk Aktionærforening oplever de en ny generation af investorer, som har et stort fokus på ansvarlighed og etik i investeringerne. Den nye gruppe af investorer vægter bæredygtighed og ordentlig moral højt. Udviklingen står i kontrast til den optimeringskultur, man har set i erhvervslivet gennem de seneste årtier. En optimeringskultur, der har handlet om at skabe større afkast kvartal efter kvartal uden nødvendigvis at have blik for blandt andet etiske overvejelser. Dansk Aktionærforening lægger vægt på, at langsigtet sund vækst kræver ansvarlighed både fra virksomhedernes og investorernes side.  

Mistilliden er over os
Dansk Aktionærforening mener, at dansk erhvervsliv generelt opfører sig ordentligt. Når det handler om investeringer er tilliden til dansk erhvervsliv stor, også set i forhold til udlandet. Danmark er et attraktivt marked med nogle store velrenommerede og solide virksomheder.

Selvom erhvervslivet generelt gør det godt og opfører sig ordentligt, vurderer Dansk Aktionærforening, at der kan være dele af befolkningen, som har en anden opfattelse. Man anerkender, at der er et tillidsproblem i erhvervslivet, men mener ikke at det er så galt, at det ikke kan afhjælpes. I befolkningens øjne kan det syne uheldigt, at almindelige borgere betaler skat og overholder deres del af samfundskontrakten, mens dele af erhvervslivet bliver afsløret i ikke at spille med.

Skandaler i erhvervslivet og for eksempel omtale af store lønpakker til topcheferne bidrager til, at der er mindre tillid lige nu og her. Hvis tilliden skal genskabes, kræver det, at erhvervslivets aktører herunder organisationer som FSR – danske revisorer, FinansDanmark og andre, melder sig på banen og bidrager til at imødegå problemerne. Det kræver nytænkning og modige ledere og rådgivere at genskabe tilliden.

Efterlyser større ansvar fra rådgivere
Rådgivere herunder revisorer og advokater spiller en stor rolle i at genskabe tilliden til erhvervslivet. Det hænger sammen med, at rådgiverne har en central position i erhvervslivet, hvor de varetager større og større opgaver. Med de store opgaver følger også store honorarer, og det forpligter, mener Dansk Aktionærforening, der gerne ser et øget fokus på det etiske og retslige ansvar hos rådgiverne.

Løsningen på tillidenskrisen
Dansk Aktionærforening peger på en ny generation af bestyrelsesformænd og ledere, der har større fokus på ordentlighed og langsigtet afkast, som en del af løsningen på tillidskrisen.

Det kan ifølge Dansk Aktionærforening diskuteres, om der er behov for mere kontrol med, hvad der foregår i erhvervslivet. Foreningen går eksempelvis ikke umiddelbart ind for højere straffe, da det ikke vurderes at have den fornødne effekt, da strafferammerne i dag oftest ikke udnyttes fuldt ud. Aktionærforeningen ser i stedet gerne hurtigere og mere effektiv sagsbehandling fra myndighedernes side, så tiden fra en sag opstår, til den er afsluttet med en klar og tydelig konsekvens, nedbringes væsentligt. Det er nemlig både skadeligt for selskaberne, investorerne og den generelle tillid, når sager får lov at køre over mange år.

Revisors stemme i debatten
Dansk Aktionærforening ser gerne, at revisorerne fremover får en endnu tydeligere rolle som værdiskabende i udviklingen hos virksomhederne, fremfor primært at stå som garant for revision og compliance. Det kræver naturligvis, at der dels er de rette forretningsmæssige kompetencer til stede i branchen, og dels at der er efterspørgsel efter rådgivningen. Samtidig ser man også gerne, at revisorbranchen taler med en mere klar og markant stemme i den offentlige debat, også når det gælder etiske og moralske spørgsmål. Og gerne med synspunkter, som ikke er kedelige og forudsigelige. Her nævnes blandt andet Jyske Banks direktør, Anders Dam og Mads Nipper, som er CEO i Grundfos som inspirationskilder med stærke og klare standpunkter i debatten.

 

Analysen ligger klar op til Revisorbranchens årsmøde den 10. september 2019. Læs mere om årsmødet og tilmelding.

Kontakt

 • Agnethe Larsen

  Analytiker

  2056 5435
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147

Analyse om tillid til erhvervslivet

I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med analysebureauet Wilke, om de seneste års erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. De næste fire uger deler vi fire forskellige syn på, hvordan det står til med tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor. Den endelige analyse ligger klar op til ’Revisorbranchens årsmøde’ den 10. september 2019, der i år har temaet ’tillid som konkurrenceparameter’. Læs mere om årsmødet og tilmelding