Pendulet svinger mellem tillid og kontrol

NyhedTilliden til hinanden, bærende institutioner, erhvervslivet, politikere og medier er et afgørende fundament for at skabe et velfungerende samfund. I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med analysebureauet Wilke, om de seneste års erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. I denne nyhed deler Bjørn Bøje Jensen, Bankdirektør i Nordea Danmark, sit syn på tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor. Analysen ligger klar op til Revisorbranchens årsmøde den 10. september 2019.

Analyse

Foto /Nordea

Profil

 • Bjørn Bøje Jensen
 • Bankdirektør i Nordea Danmark med ansvar for erhvervskunder siden 2018.
 • Nordea Erhverv servicerer virksomheder i forbindelse med opstart og drift samt vækst og udvikling ved at tilbyde finansielle løsninger, produkter og services.

Pendulet svinger mod kontrol
Nordea ser det paradoksale i, at det netop er vores høje grad af tillid til hinanden, som i dag er vendt til mistillid på grund af de senere års sager med hvidvask og skatte- og momssvindel. 

Eksempelvis er en stor del af det offentlige blevet digitaliseret med selvbetjeningsløsninger på skat, virksomhedsregistrering og regnskabsindberetninger. Det har utvivlsomt gjort det lettere at drive virksomhed og opleves ofte som en administrativ byrdelettelse. Til gengæld har systemerne også gjort det markant nemmere bevidst at omgås reglerne. Læg hertil, at kontrollen med indberetningerne via selvbetjeningsløsningerne har været begrænset. Som Bjørn Bøje Jensen beskriver det, bygger systemerne grundlæggende på tillid, og den tillid er blevet misbrugt. Bjørn Bøje Jensen beskriver udviklingen som et pendul, der svinger mellem tillid til virksomheder og opfattelsen af nødvendighed med kontrol. Generelt er tilliden høj, men hvis den misbruges, vil pendulet således svinge til øget kontrol. Efter en periode med øget kontrol kan tilliden genoprettes, og pendulet svinger tilbage. Og det vi ser lige nu er, at pendulet svinger mod øget kontrol på baggrund af de mange sager 

Kontrol er vejen frem – men det har sin pris 
Der vil altid være nogle, som forsøger at udnytte hullerne i systemet, og det er naturligvis en udfordring, påpeger Bjørn Bøje Jensen. Herhjemme har vi nok været ’nordisk naive’, og det betyder, at nogle desværre ser deres snit til at misbruge. Der er et stort behov for at få pendulet tilbage på ret kurs og genopbygge tilliden, og det gøres bedst ved at skabe en balance mellem digitalisering og kontrolniveauet. 

Nordea har lært på den hårde måde, hvordan bankens utilstrækkelige kontrol med forskellige typer transaktioner i fortiden skaber mistillid til bankens evne til at drive forretning. Derfor har Nordea investeret milliarder i nye overvågningssystemer, som gør banken i stand til at handle på mistænkelige transaktioner og informationer fra kunder og samarbejdspartnere. Men det er ikke tilstrækkeligt, tilføjer Bjørn Bøje Jensen og slå til lyd for et øget samarbejde på tværs af branchen, på tværs af landegrænser og med myndighederne. Den øgede kontrol vil utvivlsomt påvirke den enkelte erhvervskunde, som de kommende år må forvente, at der stilles større krav til dokumentation, transparens og sikkerhed. Det kan for nogen opleves som en begrænsning, fordi det kan betyde øgede omkostninger til. Omvendt er det en afgørende forudsætning for, at pendulets udsving igen kommer i balance.

Samarbejde på tværs
Ifølge Nordea er der kommet én positiv ting ud af, at pendulet har været ude af balance. Det har skabt et nyt samarbejde på tværs af hele banksektoren og et øget samarbejde med myndighederne. Bankerne har blandt andet udarbejdet standardiserede indberetninger sammen med politiet.
Formålet har været at systematisere processen og sænke sagsbehandlingstid og -omkostninger. Bjørn Bøje Jensen understreger, at Nordea har oplevet en udstrakt hånd fra politikerne på Christiansborg, som er meget indstillede på at tale om løsninger. Det tager Nordea positivt, tilføjer han.  

På tværs af banksektoren drøftes det, hvordan mønstre i transaktionsdata og kundernes handlinger (ikke kommercielle forhold) kan analyseres systematisk for bedre at kunne forstå og detektere mulig misbrug af banken til svindel. Tidligere var det helt utænkeligt at drøfte den slags forhold med konkurrenterne, men i dag er der altså et samarbejde og en videndeling, der går på tværs – alt sammen med det formål at øge sikkerheden og mindske antallet af sager, som kan skabe mistillid til bankerne og erhvervslivet. 

Revisorernes rolle
Revisorerne bør overveje, hvordan deres forretningsmodel kan bidrage og understøtte tilliden til erhvervslivet, foreslår Bjørn Bøje Jensen. Ét sted, hvor revisorerne kan spille en vigtig rolle, er i virksomhedernes egenkontrol. På samme måde som revisorerne skaber transparens om virksomhedernes finansielle forhold, kan de sørge for, at virksomhederne har orden i procedurer, overholder branchestandarder og lever op til dokumentationskravene. Det vil ikke kun skabe sikkerhed for virksomheden, men også for samfundet. 

 

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Agnethe Larsen

  Analytiker

  2056 5435

Analyse om tillid til erhvervslivet

I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med analysebureauet Wilke, om de seneste års erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. De næste fire uger deler vi fire forskellige syn på, hvordan det står til med tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor. Den endelige analyse ligger klar op til ’Revisorbranchens årsmøde’ den 10. september 2019, der i år har temaet ’tillid som konkurrenceparameter’. Læs mere om årsmødet og tilmelding