Foreningsbaseret kvalitetskontrol - Beretning 2006/2007

NyhedBeretningen for den foreningsbaserede kvalitetskontrol 2006/2007 er netop udsendt til en række af FSRs samarbejdspartnere. Formålet med FSRs kvalitetskontrol er at tilskynde og støtte medlemmer og revisionsvirksom...

FSR - danske revisorer

Beretningen for den foreningsbaserede kvalitetskontrol 2006/2007 er netop udsendt til en række af FSR's samarbejdspartnere.

Formålet med FSR's kvalitetskontrol er at tilskynde og støtte medlemmer og revisionsvirksomheder i bestræbelserne på at sikre kvaliteten af de statsautoriserede revisorers ydelser.

Kvalitetskontrollen er obligatorisk for statsautoriserede revisorer, der er medlemmer af FSR, og som praktiserer som revisorer.

Foruden FSR's kvalitetskontrol er der i regi af Revisortilsynet etableret en lovpligtig kvalitetskontrol, der omfatter revisions- og erklæringsopgaver i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. FSRs kvalitetskontrol omfatter således ikke disse opgaver.

Ekstern_beretning_06-07