EU-kommissionen støtter revisorprojekt

NyhedI dag lancerer The European Sustainability Reporting Association (ESRA) – hvor Danmark er repræsenteret ved Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) – et nyt rapporteringsprojekt vedrørende bæredygtighed. EU-kommissionen bakker op om projektet.

CSR

Formanden for ESRA, statsautoriseret revisor Helle Bank Jørgensen udtaler:

”Lanceringstidspunktet er meget passende, eftersom flere og flere virksomheder oplyser om, hvorledes de håndterer interessenters og aktionærers voksende krav om ansvar og gennemsigtighed i driften ved offentliggørelse af bæredygtighedsrapporter, der redegør for virksomhedernes sociale og miljømæssige politikker og resultater”.

Målet med dette nye og spændende ESRA-projekt er at højne bæredygtighedsrapporteringen i Europa. Hver enkelt europæisk deltager – som alle er engagerede bæredygtighedseksperter – fremlægger et resumé af sit respektive lands rapporteringsfremskridt. Disse rapporter er i dag – sammen med vigtige regionale statistikker fremskaffet af virksomhedsregisteret offentliggjort på en ny hjemmeside, sustainabilityreporting.eu

Øverste chef i generaldirektoratet for beskæftigelse i EU-kommissionen Robert Strauss udtaler:

”Projektet er særdeles nyttigt, fordi det tjener som oplysningskilde for alle, der søger information om den europæiske bæredygtighedsrapportering. Projektet fremmer ligeledes de driftsmæssige forbedringer og giver landene og de individuelle personer, der afgiver rapporterne, mulighed for at sammenligne deres resultater med andre rapporterende regioner og for potentielt at lære nye metoder for bedste praksis og tendenser, som kan implementeres i deres egen rapportering”.

De lande, der deltager i dette første år, er Storbritannien, Frankrig, Portugal, Schweiz, Belgien, Rusland, Østrig, Danmark, Finland, Irland, Italien, Holland og Sverige sammen med det nævnte bidrag fra EU, der beskriver den overordnede situation i Europa. Der er planer om at invitere andre europæiske lande til at deltage i næste års projekt.

Helle Bank Jørgensen udtaler endvidere:

”Disse rapporter vil være til nytte for virksomheder, regeringer, investorer og revisorer i bestræbelserne på at sammenligne praksis inden for bæredygtighedsrapportering med andre lande. F.eks. er der en klar tendens i retning af integreret finansiel og bæredygtighedsrapportering, i forskellig grad i de enkelte lande. Her har Danmark været et foregangsland. FSR og Dagbladet Børsen har givet priser til integrerede rapporter allerede fra 2003, hvor Novozymes fik Årsrapportprisen. Integrerede rapporter skaber imidlertid et dilemma: Rapporterne kan ikke gå i dybden med alle de informationer som virksomhedens stakeholdergrupper ønsker uden at rapporterne bliver så omfangsrige at kun få vil læse dem. Derfor er der en stigende tendens til at virksomheder udvider rapporteringen til alle stakeholdergrupper via nettet. At kende sine interessenters krav og forventninger bliver således også vigtigere i rapporteringshenseende. Det europæiske billede viser ligeledes, at der er store forventninger til at Global Reporting Initiatives (GRI) nye retningslinjer for rapportering vil blive implementeret til glæde for interessenterne - og ikke mindst analytikere, der så kan foretage benchmarking”.

Til erhvervsredaktionen

For yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte:

  • Formand for ESRA, statsautoriseret revisor Helle Bank Jørgensen, PricewaterhouseCoopers, mobil 23 31 02 19
  • ESRA project co-ordinator Vicky McAllister, ACCA, 0044 207 059 5845
  • Kommunikationschef Claus Martin Paulsen, FSR, telefon 33 93 91 91 og mobil 27 22 88 08.

Noter

  1. ESRA – European Sustainability Reporting Association (tidligere europæisk prisuddeling), blev etableret for over 10 år siden. Før 2006 bestod den europæiske pris af tilmeldte nationale ’best practice’-udøvere, med én overordnet vinder. Dette er det første år, hvor rapporteringsprojektet finder sted i stedet for prisuddelingen.
  2. FSR – Foreningen af Statsautoriserede Revisorer – som varetager revisorstandens faglige interesser, repræsenterer ca. 2800 statsautoriserede revisorer, hvilket svarer til en organisationsprocent på 94.
  3. Medlemmerne af FSR har forskellige kompetencer inden for en række relevante områder – eksempelvis regnskab, revision, skat, moms, afgifter, business consulting, corporate responsibility, enterprice risk services (intern revision), financial advisory services, it-rådgivning, outsourcing-ydelser og øvrig rådgivning, herunder generationsskifte samt køb og salg af virksomheder.