Den moderne bestyrelse - tidssvarende ledelse i praksis

NyhedKonference den 25. og 26. september 2008

FSR - danske revisorerDeponerede

Konference den 25. og 26. september 2008

Under overskriften "Den moderne bestyrelse - tidssvarende ledelse i praksis" afholder FSRs udvalg for medlemmer med deponeret beskikkelse konference:

Torsdag den 25. september, kl. 13.00 til fredag den 26. september, kl. 12.00
på Quality Hotel Marina
Vedbæk Strandvej 391
2950 Vedbæk

Konferencen retter fokus på den moderne bestyrelse, herunder bestyrelsens arbejde og strategiske overvejelser samt bestyrelsens organisering, opgaver og ansvar. Udgangspunktet er en række af de forhold, som har indflydelse på bestyrelsens opgaver og dens måde at fungere og agere på.

Rammerne for arbejdet, tilstedeværelsen af de rigtige personer og en hensigtsmæssig organisering er forudsætninger for, at arbejdet kan forløbe optimalt, medens andre mekanismer sikrer at pligter udføres, ansvar efterleves og kontroller tilrettelægges.

Følgende foredragsholdere vil være på programmet den 25. og 26. september:

  • formand for komitéen for god selskabsledelse Lars Nørby Johansen
  • direktør Ib Kunøe, Consolidated Holdings A/S
  • koncerndirektør Mogens Granborg, Danisco A/S
  • partner, managing director Ulrik Sanders, Boston Consulting Group
  • advokat Henrik Stenbjerre
  • statsautoriseret revisor Jørgen Torp, PwC
  • statsautoriseret revisor Søren Primdahl, PwC
  • formand for revisionsudvalget i TrygVesta A/S Bodil Nyboe Andersen.


Konferenceprogram og spørgsmål

For oplysninger om program, tilmeldingsprocedure og praktiske informationer henvises til dette link:

Den moderne bestyrelse - tidssvarende ledelse i praksis

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Niels Ebbe Andersen på telefon 3369 1030 eller Lisbeth Kieme på telefon 3369 1031.

Nyheder om fsr - danske revisorer og deponerede