FSR tilfreds med kvaliteten af danske regnskaber

NyhedForeningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) glæder sig over, at regnskabskontrollen af børsnoterede virksomheder i 2007 viser at der er færre væsentlige fejl. Konstruktiv dialog med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet har medvirket til bedre kvalitet af danske selskabers
regnskaber.

Regnskab

I forbindelse med offentliggørelsen af Fondsrådets regnskabskontrol for 2007 udtaler FSRs formand Jens Røder:

”FSR glæder sig over, at resultaterne af regnskabskontrollen viser at danske selskabers regnskaber er af meget høj kvalitet.

Foreningen tog i efteråret 2006 kontakt til myndighederne, da det viste sig, at der enkelte steder var problemer med kvaliteten. Dette har ført til et meget konstruktivt samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet om, hvordan kvaliteten af regnskaberne kan blive bedre.

Vi høster nu frugterne af den indsats, som har bestået i efteruddannelse, information og direkte dialog med revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede selskaber. Der er reelt set tale om, at der er væsentlige fejl i under 1 pct. af selskabernes regnskaber. Det er et meget tilfredsstillende resultat.

FSR vil fortsætte det konstruktive samarbejde med myndighederne om at forbedre regnskabernes kvalitet. For foreningen er det helt afgørende, at sikre at regnskaberne har en høj kvalitet og er retvisende i henhold til gældende regnskabslovgivning og -standarder.”

Til redaktionen

For yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte:

Formand, statsautoriseret revisor Jens Røder, PricewaterhouseCoopers, mobil 23 42 05 21.

Noter

1. FSR – Foreningen af Statsautoriserede Revisorer – som varetager revisorstandens faglige interesser, repræsenterer ca. 2800 statsautoriserede revisorer, hvilket svarer til en organisationsprocent på 94.

2. Medlemmerne af FSR har forskellige kompetencer inden for en række relevante områder – eksempelvis regnskab, revision, skat, moms, afgifter, business consulting, corporate responsibility, enterprice risk services (intern revision), financial advisory services, it-rådgivning, outsourcing-ydelser og øvrig rådgivning, herunder generationsskifte samt køb og salg af virksomheder.