Foreningsbaseret kvalitetskontrol - Beretning 2007/2008

NyhedBeretningen for den foreningsbaserede kvalitetskontrol 2007/2008 er netop udsendt til en række af FSR's samarbejdspartnere. Formålet med FSRs kvalitetskontrol er at tilskynde og støtte medlemmer og revisionsvirkso...

FSR - danske revisorer

Beretningen for den foreningsbaserede kvalitetskontrol 2007/2008 er netop udsendt til en række af FSR's samarbejdspartnere.

Formålet med FSRs kvalitetskontrol er at tilskynde og støtte medlemmer og revisionsvirksomheder i bestræbelserne på at sikre kvaliteten af de statsautoriserede revisorers ydelser. Kvalitetskontrollen er obligatorisk for statsautoriserede revisorer, der er medlemmer af FSR, og som praktiserer som revisorer. Foruden FSRs kvalitetskontrol er der i regi af Revisortilsynet etableret en lovpligtig kvalitetskontrol, der omfatter revisions- og erklæringsopgaver i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. FSRs kvalitetskontrol omfatter således ikke disse opgaver. Beretningen for den foreningsbaserede kvalitetskontrol 2007/2008 kan downloades via nedenstående link.

Ekstern_beretning_07-08