Revisors uafhængighed i Roskilde Bank

NyhedDer er rejst tvivl om, hvorvidt revisor Ib Meinert Jensen har overtrådt revisorlovens bestemmelser om uafhængighed i forbindelse med sit arbejde for Roskilde Bank. Det konkluderer FSR´s bestyrelse efter fornyet behandling i FSR´s etikudvalg af spørgsmålet om Ib Meinert Jensens uafhængighed. FSR´s bestyrelse har på det grundlag besluttet at indbringe Ib Meinert Jensen for Revisornævnet.

Roskilde Bank-revisor indbragt for Revisornævnet

Der er rejst tvivl om, hvorvidt revisor Ib Meinert Jensen har overtrådt revisorlovens bestemmelser om uafhængighed i forbindelse med sit arbejde for Roskilde Bank. Det konkluderer FSR´s bestyrelse efter fornyet behandling i FSR´s etikudvalg af spørgsmålet om Ib Meinert Jensens uafhængighed. FSR´s       bestyrelse har på det grundlag besluttet at indbringe Ib Meinert Jensen for Revisornævnet.

FSR´s etikudvalg behandlede i august 2008 spørgsmålet om statsautoriseret revisor Ib Meinerts Jensens uafhængighed i forbindelse med hans arbejde for Roskilde Bank. Udvalget konkluderede, at revisorlovens regler om uafhængighed ikke var overtrådt, men at Ib Meinert Jensens adfærd kunne være i strid med § 10 i den daværende revisorlov om forbud mod at udøve anden virksomhed.

Efterfølgende har nye henvendelser og dokumenter fra offentligheden ført til fornyet behandling i FSR´s etikudvalg af spørgsmålet om Ib Meinert Jensens uafhængighed. Udvalget når frem til, at der ikke er grundlag for at konkludere, at den faktiske uafhængighed har været truet. Men det forhold, at Ib Meinert Jensen sammen med direktøren for Roskilde Bank deltager i et projekt med nært sammenfaldende interesser og fælles bestræbelser på udvikling, salg og udlejning, er omstændigheder, som samlet set kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Dermed er der efter etikudvalgets opfattelse tale om en overtrædelse af revisorlovgivningen.

FSR´s bestyrelse har på det grundlag besluttet at indbringe Ib Meinert Jensen for Revisornævnet for at få sagen bedømt. FSR´s formand Kurt Gimsing siger i en kommentar til beslutningen:

- Der må aldrig kunne rejses tvivl om revisors uafhængighed af kunderne. Netop revisorers uafhængighed og integritet er helt afgørende for standens troværdighed og tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Nu er der rejst tvivl om, hvorvidt Ib Meinert Jensen har overtrådt reglerne om uafhængighed i revisorlovgivningen. Det er baggrunden for bestyrelsens beslutning.  

Til redaktionen

Yderligere information eller kommentarer kan fås ved henvendelse til: Formand for FSR, statsautoriseret revisor Kurt Gimsing på 2529 3313.