Revisor har stor betydning for virksomhedernes kreditmuligheder

NyhedEn ny stor international undersøgelse blandt banker peger på, at det er van-skeligt for små og mellemstore virksomheder at låne penge i banken uden re-visor er involveret

RevisionSMV

En ny stor international undersøgelse blandt banker peger på, at det er vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at låne penge i banken uden revisor er involveret. 

To ud af tre adspurgte banker kræver ifølge undersøgelsen øget sikkerhed for rigtigheden af virksomhedernes økonomioplysninger i form af en erklæring fra en ekstern revisor for at ville låne penge til virksomhederne. Samtidig svarer seks ud af 10 banker, at det i høj grad vil have en positiv indflydelse på bankens beslutning om at låne penge ud, at virksomhederne har tilknyttet en revisor som finansiel rådgiver. 

Undersøgelsen er offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift "The Banker" i oktober og omfatter over 500 banker fra hele verden.  

Resultaterne af bankundersøgelsen ligger på linje med resultaterne af en dansk "revisorundersøgelse" som Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) fik foretaget tidligere i år. Her svarer syv ud af 10 revisorer, at det er blevet vanskeligere for deres kunder at låne penge i banken uden et revideret regnskab.

Bankundersøgelsen bekræfter, at revisor spiller en helt central rolle for virksomhedernes låne- og kreditmuligheder. En revisorerklæring på regnskaberne tillægges ifølge undersøgelsen betydelig vægt af kreditinstitutterne”, siger Charlotte Jepsen, der er administrerende direktør i FSR og tilføjer ”Revisors rolle omfatter ikke alene revision af virksomhedernes regnskaber, men også rådgivning og ad hoc-erklæringer i forbindelse med optagelse af lån”. 

Regeringen lægger i sit nye lovkatalog og i sin afbureaukratiseringsplan ”Let Administration” fra marts 2009 op til, at lempe revisionspligten, så virksomheder med en omsætning på op til 72 mio. kr. får mulighed for at fravælge revision. 

"I en situation med økonomisk krise og usikkerhed på markedet er det vigtigt, at regnskabsbrugerne kan handle i tillid til, at regnskaberne er i orden. Vi anerkender imidlertid, at en revision med alt, hvad dette indebærer, herunder dokumentationskrav for den udførte revision, i nogle tilfælde kan opleves som unødig byrdefuld for de mindre virksomheder. Vi er derfor i FSR indstillede på at se på differentierede erklæringsydelser, der giver større fleksibilitet til at tilgodese de små og mellemstore virksomheders behov for revisorbistand”, siger Charlotte Jepsen.  

FAKTA – The Banker/IFAC SME Lender Survey 

Undersøgelsen består af 559 besvarelser (146 komplette besvarelser / 413 delvise besvarelser) og er tilgængelig her.

The Banker” er et tidskrift, der udkommer månedligt og har fokus på udviklingen i den globale banksektor. Se mere på www.thebanker.com samt artiklen Supporting small and medium-sized companies” fra oktober-udgaven af magasinet (offentligjort på IFAC’s hjemmeside). 

"IFAC” er den globale organisation for revisorerhvervet. Organisationen har 57 medlemmer, heriblandt FSR og repræsentere i alt 2,5 mio. revisorer. Se mere på www.ifac.org

FSR’ egen medlemsundersøgelse fra foråret 2009 er tilgængelig her.

Regeringsforslag om at lempe på revisionspligten fremgår af ”Let Administration” fra marts 2009 og er tilgængelig her.