Debat: Samfundsansvar skal være en del af forretningsstrategien

NyhedØkonomi- og Erhvervsministeriet har netop taget temperaturen på virksomhedernes samfundsansvar ved en konference om ansvarlig vækst. Udfaldet var overraskende positivt til trods for den verserende finanskrise.

CSR

Debatindlæg bragt i PwC magasin, Sustainability Quarterly. Af Charlotte Jepsen.

Jeg hørte for nogle år siden om kontrafaktisk historieskrivning. Eller på almindeligt dansk: ’Hvad nu hvis’. Tankeeksperimenter, der sætter ting i relief. For eksempel, hvad nu hvis Sarah Palin var blevet vicepræsident i USA? Hvad nu hvis vi ikke havde haft IT Factory? Sådan nogle tankeeksperimenter er interessante – også når det handler om virksomhedernes samfundsansvar.

Hvad nu hvis danske virksomheder havde valgt at blæse på deres samfundsansvar? Hvis de havde sagt, hvorfor bekymre sig om den slags? Det er samfundets ansvar. Det må det offentlige tage sig af.

Det er ikke sådan at gøre op. Mit gæt er, at det ville stå væsentligt dårligere til med menneskerettigheder og børnearbejde rundt omkring i verden. At titusinder af langvarigt syge og handicappede ville være henvist til et liv på offentlig forsørgelse. Og at brugen af miljøvenlig teknologi ville ligge på et langt lavere niveau.

Men hvad nu hvis vi havde reguleret os til samfundsansvaret med krav og kvoter? En ting er sikkert, der havde været arbejde til mangt en revisor med at dokumentere og verificere, at virksomhederne havde orden i tingene. Specifikke og detaljerede lovkrav kan virke prohibitivt. Der er en risiko for, at bestræbelserne i højere grad vil gå på at registrere flest mulige aktiviteter som samfundsansvar for at ’opfylde kvoten’.

Men spørgsmålet er også, om det er nødvendigt med detailregulering. I Danmark er vi kommet langt ad frivillighedens vej. Danske virksomheder er faktisk ganske gode til at udvise samfundssind - ud fra meget forskellige motiver, som tæller alt lige fra ægte social indignation og næstekærlighed til kommercielle betragtninger.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har netop taget temperaturen på virksomhedernes samfundsansvar ved en konference om ansvarlig vækst. Otte ud af 10 deltagere tilkendegav, at deres virksomhed arbejder med samfundsansvar og næsten seks ud af 10, at de arbejder med forretningsdrevet samfundsansvar.

Det forhold, at så mange arbejder med forretningsdrevet samfundsansvar, er interessant, fordi det mindsker behovet for regulering. Når samfundsansvar bidrager til bundlinien, fordi det bliver lettere at rekruttere medarbejdere, fordi det er en konkurrenceparameter, og fordi det bliver en del af virksomhedens brand, er der mindre behov for offentlig regulering. Det kan være fornuftigt - som Folketinget gør det - at stille krav om, at virksomhederne skal redegøre for deres samfundsansvar. Men det skal ske i respekt for, at virksomhederne har forskellige behov i forhold til deres arbejde med samfundsansvar.

Lad mig slutte med det kontrafaktiske: Hvad nu hvis finanskrisen får virksomhederne til at slække på deres samfundsansvar? Det er der heldigvis ikke noget, der tyder på vil ske. Tværtimod viser nye tal fra DI, at virksomhederne bestemt ikke har tænkt sig at sænke ambitionerne. Selvom mange virksomheder venter fald i omsætningen, så forventer hver fjerde virksomhed at øge den frivillige indsats i de kommende år. Det skyldes måske, at et samfundsmæssigt engagement mange steder er blevet en integreret del af forretningsstrategien og dermed slår igennem på bundlinien. Og det er den bedste af alle verdener. For så er incitamenterne på plads.