FEE: Europæisk behov for nye revisionsstandarder for mindre virksomheder

NyhedPå baggrund af en europæisk survey konkluderer FEE, at der er et behov for en ydelse, som er mindre omfattende end en egentlig revision men mere fyldestgørende end et review.

SMVRevision

Den europæiske fællesorganisation for revisorer, FEE, har lavet en survey af europæiske virksomheders brug af andre erklæringsydelser end revision. Undersøgelsen viser, at der er sket en markant stigning i alternative revisorservices primært som følge af lempelser i revisionspligten for små og mellemstore virksomheder.

FEE konkluderer på baggrund af undersøgelsens resultater, at der blandt mindre virksomheder i EU er et behov for en ydelse, som er mindre omfattende end en egentlig revision men mere fyldestgørende end et review.

Administrerende direktør i FSR, Charlotte Jepsen, har følgende kommentar til undersøgelsen: ”En traditionel revision kan opleves som unødig byrdefuld for de mindre virksomheder, og vi anerkender, at der er behov for at lette virksomhedernes administrative byrder. Derfor er FSR indstillet på at se på alternativer, som kan give både virksomheder, investorer og andre regnskabsbrugere en rimelig sikkerhed for, at informationerne i regnskabet er korrekte”.  

Læs FEEs survey

Læs FEEs pressemeddelelse vedrørende survey