FSR: Regeringen tager fejl, når den ser revision som en administrativ byrde

NyhedForeningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) beklager, at regeringen i sin afbureaukratiseringsplan ser revision som en administrativ byrde. Regeringens oplæg viser kun de anslåede omkostninger ved revision. Oplægget mangler en benefit-analyse, der viser den samfundsmæssige værdi af revision.

Revision

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) beklager, at regeringen i sin afbureaukratiseringsplan ser revision som en administrativ byrde. Regeringens oplæg viser kun de anslåede omkostninger ved revision. Oplægget mangler en benefit-analyse, der viser den samfundsmæssige værdi af revision.

”Regeringen tager fejl, når den ser på revision som en administrativ byrde. Vi oplever ikke, at revisionsydelsen er en byrde for vores klienter. Et revideret regnskab giver ledelsen en høj grad af sikkerhed for, at regnskabets informationer om virksomheden er korrekte. Det er også en fordel, når virksomheden skal i banken og låne penge og det er en fordel i forholdet til samhandelspartnere”, udtaler Formanden for FSR, statsautoriseret revisor Kurt Gimsing.

Udtalelsen er en reaktion på regeringens afbureaukratiseringsplan ”Let Administration”, hvori det foreslås at lempe revisionspligten nok en gang, så op til 69.000 flere danske virksomheder får mulighed for at vælge revisionen af deres regnskaber fra.

”Vi havde gerne set, at regeringen havde afventet evalueringen af den første lempelse af revisionspligten, som Folketinget besluttede tidligere. Så kunne vi have fået en grundig drøftelse af, hvad der skal til, for at vi kan lette virksomhederne for administrative byrder og samtidig sikre brugerne af regnskaberne sikkerhed for, at regnskabet udtrykker virksomhedernes økonomiske situation”.

FSR mener, at der er en betydelig samfundsmæssig værdi i, at en væsentlig del af virksomhederne fortsat får deres regnskaber gennemgået af en revisor. En værdi, som ikke afspejles i regeringens initiativ. Revisors involvering i virksomhederne er med til at besværliggøre og i mange tilfælde også afdække økonomisk kriminalitet. Revisor yder i forbindelse med sin revision løbende kvalificeret og værdifuld rådgivning af virksomhederne.

”Regeringen risikerer oveni at undergrave dele af finansieringen af den ny skattereform. Uden revisors gennemgang af de mindre virksomheders regnskaber er der en risiko for, at indberetningen til skattemyndighederne ikke har den fornødne kvalitet. Mindre involvering af revisor risikerer at koste skatteprovenu og give flere udgifter til skattekontrol”, slutter Kurt Gimsing.