Finanskrise øger fokus på værdien af revision

NyhedSyv ud af 10 revisorer (72%) angiver, at finanskrisen betyder, at der bliver lyttet mere til revisor end tidligere. Samtidig mener seks ud af 10 revisorer (62%), at krisen gør kunderne mere opmærksomme på værdien af revision.

Revision

Syv ud af 10 revisorer (72%) angiver, at finanskrisen betyder, at der bliver lyttet mere til revisor end tidligere. Samtidig mener seks ud af 10 revisorer (62%), at krisen gør kunderne mere opmærksomme på værdien af revision. 

Finanskrisen bekræfter dermed det gamle mundheld om, at ”der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget”. For selv om finanskrisen jo har mange meget negative effekter, har krisen også været med til at øge fokus på, at revisorer og revision har samfundsmæssig værdi. 

Det fremgår af en ny medlemsundersøgelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige af foreningens medlemmer. 859 statsautoriserede revisorer deltog i undersøgelsen. 

- Set i lyset af at regeringen ser revision som en administrativ byrde, er der grund til at glæde sig over, at kunderne er opmærksomme på den værdi revisor skaber. Resultatet viser, at revision har stor samfundsmæssig værdi – ikke mindst i krisetider, siger administrerende direktør i FSR Charlotte Jepsen. 

Også for medlemmerne af FSR har den finansielle krise haft andet end negative effekter. Seks ud af 10 medlemmer (65%) mener således, at finanskrisen har betydet, at branchen har fået vigtig læring, og gjort de ansatte i branchen mere bevidste om deres fag. 

- Enhver krise rummer kimen til læring og udvikling. I FSR har finanskrisen betydet, at vi har oprustet med faglig information og hyrdebreve til medlemmerne. Derudover har vi udviklet en række efteruddannelsestilbud til medlemmerne, som har fokus på, hvordan revisor tackler effekterne af krisen, siger Charlotte Jepsen.