Forslag til nye anbefalinger for god selskabsledelse

NyhedKomitéen for god Selskabsledelse har sendt udkast til nye anbefalinger for god selskabsledelse i høring bl.a. på baggrund af ændringer i årsregnskabsloven, revisorloven og vedtagelsen af den nye selskabslov.

Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt udkast til nye anbefalinger for god selskabsledelse i høring. De seneste anbefalinger er fra august 2005.

Baggrunden for revisionen af anbefalingerne er bl.a. ændringer i årsregnskabsloven, revisorloven og vedtagelsen af den nye selskabslov. Det fremgår desuden, at komitéen har haft særlig fokus på gennemsigtighed såvel internt i selskaberne med hensyn til ansvarsfordeling, forretningsgange og beslutningsgrundlag som eksternt i forhold til aktionærerne.

Udover statsautoriseret revisor Finn Meyer, består komitéen af Sten Scheibye (formand), advokat Marianne Philip (næstformand), adm. direktør Lars Rohde, fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, adm. direktør Ingelise Bogason, adm. direktør Henrik Brandt, adm. direktør Thomas Hofman-Bang, og adm. direktør Bjørn Sibbern.

Komitéen forventer at afslutte revisionen af anbefalingerne i april 2010.

FSR vil gennemgå udkastet og kommer med et høringssvar i løbet af januar 2010.

Udkastet til de reviderede anbefalinger er tilgængelig på komitéens hjemmeside:

www.corporategovernance.dk