Regeringen lader hånt om retssikkerheden

NyhedSkatteyderne vinder hver femte skattesag, som skatteyderne anker fra Landsskatteretten til domstolene

Skat

Ifølge en opgørelse som FSR har foretaget på baggrund af tal fra Landsskatteretten vinder skatteyderne hver femte skattesag, som skatteyderne anker fra Landsskatteretten til domstolene. Alligevel koster det paradoksalt nok skatteyderne penge at få deres ret. Det er konsekvensen af, at regeringen og Dansk Folkeparti har afskaffet den såkaldte omkostningsgodtgørelse. Omkostningsgodtgørelsen betød ellers at skatteyderne (selskaber og fonde) kunne få 100 pct. godtgørelse for udgifterne til at føre deres sag, hvis de fik ret. 

Endnu mere grelt står det til i de sager, hvor det er Skatteministeriet der vælger at anke en sag, som skatteyderen i første omgang har vundet ved Skatteministeriets egen ankeinstans, Landsskatteretten. Her viser opgørelsen, at Skatteministeriet tabte 40 pct. af alle sagerne i 2008. I 2007 var det halvdelen af alle sagerne som Skatteministeriet tabte igen efter at have anket deres egen afgørelse.

Formanden for FSR’s Skatteudvalg, John Bygholm, har følgende kommentar til sagen:

”Det er nogle meget problematiske situationer, hvor skatteyderne ikke længere kan få fuld dækning for deres omkostninger til at føre skattesager. Det gælder ikke mindst i de sager som skatteyderen faktisk har vundet ved første instans, men som SKAT vælger at anke. Her bliver skatteyderen ramt meget direkte på pengepungen. Jeg kan godt frygte, at det får konsekvenser for retssikkerheden, fordi skatteyderne vil undlade at bruge kræfter og penge på sagerne, når de nu skal betale for at få ret”.

Opgørelse over ankede sager fra Landskatteretten