Ny direktør i FSR

NyhedJannik Bay starter som direktør i FSR den 1. september

FSR - danske revisorer

Jannik Bay starter som direktør i FSR den 1. september. Jannik skal - i samarbejde med administrerende direktør Charlotte Jepsen - sikre den overordnede styring og koordinering af arbejdet i foreningen. Jannik skal bl.a.:

  • udvikle og understøtte det faglige arbejde i de forskellige enheder i sekretariatet
  • sikre den overordnede styring og koordinering af arbejdet i foreningens faglige udvalg i samarbejde med enheden Faglig Interessevaretagelse
  • sikre koordineringen af virksomhedens internationale aktiviteter i samarbejde med medlemmer og Faglig Interessevaretagelse
  • lede og styre større projekter i virksomheden
  • varetage den driftsmæssige ledelse af sekretariatet, herunder økonomi og regnskab
  • Jannik Bay er uddannet cand.polit. og kommer fra en stilling som kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det seneste år har Jannik bl.a. arbejdet med kontrol og lovgivning inden for områderne revision og regnskab.

    Tidligere har Jannik gennem syv år arbejdet i Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, hvor han har haft ansvar for en lang række forskellige opgaver. Endvidere har Jannik arbejdet fem år i Socialministeriet samt undervist på Handelshøjskolen.