Skatteministeren lytter til kritik i sag om frynsegoder

NyhedSkatteminister Kristian Jensen (V) opgiver forslag om at lade arbejdsgivere stå for registrering, værdiansættelse og kontrol af alle medarbejdergoder, der overstiger bagatelgrænsen på 5.500 kr.

Skat

Skatteminister Kristian Jensen (V) opgiver efter kritik fra blandt andre FSR, at lade arbejdsgiverne stå for registrering, værdiansættelse og kontrol af alle medarbejdergoder, der overstiger bagatelgrænsen på 5.500 kr.

FSR har i sit høringssvar til Skatteministeriets udkast til bekendtgørelse kraftigt kritiseret den store administrative byrde virksomhederne ville blive pålagt, som følge af bekendtgørelsen.

John Bygholm, formand for FSR's Skatteudvalg har følgende kommentar:

"Det er glædeligt, at skatteministeren har valgt at lytte til FSR og andre i denne for virksomhederne vigtige sag. Effektiviseringen af ligningsarbejdet hos SKAT skal stå vejes op mod de øgede byrder som virksomhederne pålægges. Det glæder os, at skatteministeren er enig heri og derfor frafalder de meget byrdefulde indberetningskrav der ellers var lagt op til". 

Læs FSR's høringssvar til Skatteministeriets bekendtgørelse