Styr på de interne kontroller?

NyhedFSR og DI har i fællesskab udgivet en pjece, som er en guide til de børsnoterede selskaber, der ved ændringen af Årsregnskabloven i 2008 er blevet pålagt at oplyse om deres interne kontrol- og risikostyringssystemer.

FSR og DI har i fællesskab udgivet pjecen, ”Årsregnskabsloven – Rapporteringskrav om interne kontroller”. Pjecen er en guide til de børsnoterede selskaber, som med ændringen af årsregnskabsloven i 2008 er blevet pålagt at oplyse om deres interne kontrol- og risikosstyringssystemer i deres årsrapporter.

Hidtil har selskaberne ikke skulle oplyse om deres interne kontrol- og risikosystemer, når de aflægger regnskab. De nye krav til virksomhedernes oplysninger i regnskabet skal være med til at skabe mere transparens til gavn for aktionærer og investorer. Selskaberne skal fremover oplyse om grundelementerne i deres interne kontrol- og risikostyringssystemer. Det kan fx være beskrivelser af roller og ansvarsområder i det interne kontrolsystem. Eller det kan være oplysninger om, hvordan afrapporteringen af et datterselskabs regnskab til moderselskabet sker.

Pjecen er en hjælp til selskaberne, når de skal skrive deres kommende årsrapporter. Samtidig vil FSR gerne i fællesskab med selskaberne være med til at udvikle en ”best practice” på området.

Download en smagsprøve på pjecen her

Pjecen kan købes af FSR’s medlemmer for kr. 40.
For ikke-medlemmer er prisen kr. 80.

Hvis du klikker her, kommer du til en bestillingsformular på DI’s hjemmeside.

OBS: Køb til medlemspris kræver en unik kode. Den findes ved at logge på ’Medlemscenter’ på www.fsr.dk