Virksomheder har taget samfundsansvar til sig

NyhedNæsten samtlige danske virksomheder, der ifølge en ny lov, skal oplyse om samfundsansvar i deres årsrapport, lever op til lovens krav. Det viser en ny undersøgelse, som er udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Copenhagen Business School og FSR.

CSR

Næsten samtlige danske virksomheder (97 pct.), der ifølge en ny lov skal oplyse om samfundsansvar i årsrapporten har levet op til lovens krav. 91 pct. af alle virksomheder, der har rapporteret om samfundsansvar, arbejder samtidig aktivt med samfundsansvar. Kun ni pct. arbejder ikke med samfundsansvar.

Det viser en ny undersøgelse, af hvordan virksomhederne har taget det nye lovkrav om samfundsansvar til sig. Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Copenhagen Business School (CBS) og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR, glæder sig over, at virksomhederne har taget samfundsansvaret til sig:

”Det er meget positivt, at virksomhederne har taget samfundsansvaret til sig, og så stor en andel oplyser om det i årsregnskabet. Danmark er blandt de første lande i verden, der pålægger virksomhederne at forholde sig aktivt til deres samfundsansvar. Men også internationalt bliver det i stigende grad anset for god ledelse at kommunikere om sit samfundsansvar”

Det er de ca. 1.100 største danske virksomheder, der som noget nyt i 2009 årsregnskaberne, har redegjort for; 1) om de har politikker for samfundsansvar, 2) hvordan de har omsat politikkerne til handling og 3) hvad de har opnået som følge af arbejdet.

Ifølge Charlotte Jepsen har revisorerne en central opgave med at hjælpe deres kunder med regnskabsrådgivning og revidering af samfundsansvaret.

”Mange virksomheder har svært ved at håndtere, hvordan de skal måle og rapportere om deres samfundsansvar. Her kan revisorerne hjælpe virksomhederne med at sikre, at deres CSR regnskaber er lige så retvisende og gode at styre efter som deres finansielle regnskaber. Revisor har værktøjerne til at undersøge og konsistenstjekke at rapporteringskravet er opfyldt. Kriterierne for datakvalitet er de samme, uanset om data bliver målt i kWh, CO2 eller kroner og øre”, siger Charlotte Jepsen.

Undersøgelsen viser desuden, at mange virksomheder forventer at fastholde eller ligefrem øge deres oplysninger om samfundsansvar de kommende år.

”For FSR er samfundsansvar et strategisk indsatsområde, hvor revisor kan komme til at spille en vigtig rolle. Vi vil opfordre vores medlemmer til at drøfte samfundsansvar med deres kunder. Samfundsansvar bør være en del af enhver virksomheds forretningsmodel”, slutter Charlotte Jepsen.

Læs hele undersøgelsen her.

Revisors erfaringer med rapportering om samfundsansvar.

Eksempler på virksomheders erfaringer med rapportering om samfundsansvar.