Pengeinstitutter tillægger revision stor værdi

NyhedFSR er meget tilfredse med, at de kreditansvarlige i pengeinstitutterne så utvetydigt tilkendegiver, at en erklæring fra revisor har stor værdi for deres kreditvurderinger, udtaler administrerende direktør Charlotte Jepsen.

Revision

Revisors underskrift på årsregnskabet har stor betydning, når pengeinstitutterne skal give kredit. Otte ud af 10 pengeinstitutter (87 pct.) tillægger det således meget stor eller stor betydning, at virksomheden kan fremlægge et revideret regnskab, når de foretager en kreditvurdering.

En nogenlunde tilsvarende andel (81 pct.) af de kreditansvarlige mener derudover, at det har meget stor eller stor betydning at virksomhederne bruger en revisor som rådgiver, når de vurderer virksomhedernes kreditværdighed.

Det er konklusionen på en ny survey blandt danske pengeinstitutter. Det er analyseinstituttet Epinion, der har foretaget undersøgelsen blandt de kreditansvarlige i 73 pengeinstitutter over hele landet. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR. Læs hele undersøgelsen her

”Vi er meget tilfredse med, at de kreditansvarlige i pengeinstitutterne så utvetydigt tilkendegiver, at en erklæring fra revisor har stor værdi for deres kreditvurderinger. Kreditchefernes tillid til et revideret regnskab er helt afgørende for branchens relevans og legitimitet”, siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR.

Figur 1. Betydningen af et revideret regnskab i forbindelse med kreditvurdering.

 

Spørgsmål: Hvor stor betydning har det for jer som pengeinstitut, når I foretager kreditvurderinger, om en virksomhed kan fremlægge et revideret regnskab fra revisor om virksomhedens finansielle situation?

Finanskrisen øger betydningen af revision
Undersøgelsen viser også, at mange kreditansvarlige mener, at finanskrisen har været med til at øge betydningen af et revideret regnskab. Over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen vurderer, at betydningen af et revideret regnskab er blevet større, mens seks procent mener, at betydningen er blevet meget større. Omkring en tredjedel af respondenterne (36 pct.) vurderer, at betydningen er uændret.

”Resultatet bekræfter, at det er blevet vigtigere med et revideret regnskab under krisen, fordi mange virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje for at fortsætte driften. Her kan revisor gøre en forskel. Vi ved fx, at mange af vores medlemmer har været med deres kunder i banken og på den måde medvirket til at de har fået fornyet deres kredit”, siger Charlotte Jepsen.

Figur 2. Betydningen af et revideret regnskab som følge af finanskrisen.
 

Spørgsmål. Vurderer du, at betydningen af et revideret regnskab eller anden erklæring fra virksomhedens revisor i forbindelse med kreditgivning er blevet større eller mindre som følge af finanskrisen?

Underskrift er et kvalitetsstempel
Ud over surveyen indeholder undersøgelsen også en kvalitativ del, hvor de øverste kreditansvarlige i syv af de otte største pengeinstitutter, bliver interviewet om deres syn på revision og revisors rolle.

De fleste kreditansvarlige giver her udtryk for, at det er et troværdigt udtryk for virksomhedens driftsudvikling og en kvalitetsstempling, når revisor har underskrevet regnskabet. Enkelte udtrykker det således, at et revideret regnskab snarere skal betragtes som et tegn på, at regnskaber bygger på ordentlighed og redelig metode.