Revisorer sikrer bedre ejerskifter

NyhedFSR har i fællesskab med Erhvervs- og Byggestyrelsen og DI lanceret et nyt initiativ, som skal medvirke til at gennemføre flere og bedre ejerskifter. Initiativet er vigtigt, da undersøgelser viser, at veletablerede virksomheder med ny ejer har større overlevelseschancer end nystartede virksomheder.

Pressemeddelelse

FSR har i fællesskab med Erhvervs- og Byggestyrelsen og DI lanceret et nyt initiativ, som skal medvirke til at gennemføre flere og bedre ejerskifter. Initiativet er vigtigt for at sikre vækst og fremgang i dansk erhvervsliv. Undersøgelser viser nemlig, at veletablerede virksomheder med ny ejer har større overlevelseschancer end nystartede virksomheder.

I løbet af de kommende 10 år står seks ud af 10 virksomheder over et ejerskifte. Mange af dem har ikke en strategi for, hvordan de skal tackle dette, og er ikke klar over, at et ejerskifte kræver grundig forberedelse og skal planlægges i god tid. Det nye initiativ sigter derfor på, at rådgive sælgere om alle de mange faser, overvejelser og beslutninger, man skal igennem før et ejerskifte kan realiseres. Jannik Bay, direktør i FSR, udtaler:

”Succesfulde ejerskifter er med til at skabe vækst og fremgang i dansk erhvervsliv. Erhvervs- og Byggestyrelsens initiativ er i det lys både nødvendigt og velkomment. Mange virksomheder står over for et ejerskifte, men har ikke en plan for, hvordan det skal ske. Projektet er et godt værktøj til de virksomheder, og i FSR er vi glade for at have været med og kunne bidrage til projektet, siger Jannik Bay og fortsætter

”Et succesfuldt ejerskifte kræver en langsigtet planlægning, hvor ejeren sætter sig ned og anlægger et 360 graders syn på virksomheden. Hvem er den rette overtager til virksomheden? Er det børnene, eller er det måske en udefrakommende? Hvad er den realistiske pris på virksomheden? Det er vigtigt, at virksomhedens ejer afsætter den fornødne tid og ressourcer til at træffe de rigtige valg. Ikke bare af hensyn til sin private økonomi, men også af hensyn til virksomhedens fremtid.”

FSR er med i ejerskifteprojektet, som er mundet ud i to konkrete tiltag. 

Oprettelse af styregruppe til netværket EjerskifteDanmark:
EjerskifteDanmark består af en række interesse- og erhvervsorganisationer, væksthuse og andre som kan hjælpe sælger og køber med kompetent rådgivning. Udvalgte repræsentanter i netværket indgår i styregruppen til EjerskifteDanmark, som sikrer fremdrift i projektet, og her sidder FSR med. 

• Nyt ejerskifteindhold på startvækst.dk:
På hjemmesiden http://www.startvaekst.dk/ejerskifte/0/4 er det muligt at få ny opdateret viden om de overvejelser, en virksomhed bør gøre sig i forbindelse med et ejerskifte. Her kan man fx finde konkrete informationer om, hvordan man finder en køber til sin virksomhed.

Revisor spiller en afgørende rolle i forhold til at få ejerskifter til at foregå gnidningsfrit. Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsens erfaringsopsamling fra ejerskifteområdet 2009, er ”revisorernes kompetencer uundværlige i forbindelse med et ejerskifte, og der vil som grundregel altid være en revisor involveret i et ejerskifte”. Jannik Bay, er enig i den vurdering:

”Vores medlemmer har stor erfaring med at rådgive virksomheder i forbindelse med ejerskifte. Revisor har gennem sin daglige gang i virksomheden et dybt kendskab til den enkelte virksomhed. Det giver indsigt i virksomhedens styrker og svagheder og en enestående position til at skræddersy rådgivningen. Desuden kan revisor trække på sit store netværk og hjælpe med at finde købere, investorer eller andet”, slutter Jannik Bay.