Ekspertgruppe: SMV’erne henter ny viden hos revisor

NyhedNår SMV’erne skal løse opgaver, der kræver ny viden udefra, trækker over halvdelen af virksomhederne på eksterne rådgivere, og valget af rådgiver falder ofte på revisor.

Når SMV’erne skal løse opgaver, der kræver ny viden udefra, trækker over halvdelen af virksomhederne på eksterne rådgivere, og valget af rådgiver falder ofte på revisor. Det slår en ekspertgruppe fast i en ny rapport fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

”Det er ikke overraskende, at SMV’erne spørger revisor til råds. Revisor har forvejen sin gang ude i rigtig mange virksomheder, jeg bider specielt mærke i, at virksomhederne i analysen siger, det klart vigtigste parameter, når de vælger rådgivere, er, at rådgiveren kender virksomhedens branche godt,” siger administrerende direktør i FSR, Charlotte Jepsen og uddyber:

”Det er netop et særkende ved revisor, at han skal kende virksomhedens interne og eksterne miljø, hvilket på almindeligt dansk betyder, at revisor skal kende den branche og de forretningsbetingelser virksomhederne arbejder under. Revisorerne samarbejder hvert år med titusindvis af iværksættere og SMV’ere. Det giver en konkret viden om SMV’ernes udfordringer, som det er svært at matche.”

De mest brugte videnskilder for SMV’erne er de, som - så at sige - ligger lige for. Syv ud af 10 spørger deres egne leverandører til råds, taler med deres kunder eller søger information på nettet og bibliotekerne. Når det kommer til at søge professionel rådgivning, svarer 56 procent, at de har talt specifikt med revisor og 55 procent fortæller, at de bredt har kontaktet ”eksterne rådgivere”.

Partnerskab om innovation og forretningsudvikling i SMV’er
På baggrund af analysen giver ekspertgruppen bag en række anbefalinger. Blandt andet anbefaler gruppen, at man kopierer det partnerskab, som regeringen indgik med revisorforeningerne og erhvervsorganisationerne, og etablerer et lignende partnerskab med banksektoren.

Partnerskabet mellem revisorforeningerne, regeringen og en række erhvervsorganisationer blev indgået i februar med det mål at fremme innovation og forretningsudvikling hos danske SMV’er. Deltagerne i partnerskabet skal gennem deres brede kontakt til SMV’erne være med til at udbrede kendskabet til eksempelvis offentlige og private innovationstilbud.

”Revisorerne har en unik position i virksomhederne. Derfor er ideen med partnerskabet god og giver FSR en unik mulighed for at være med til at understøtte revisorernes rådgivning og indsats over for de mindre virksomheder. Det er oplagt, at man overvejer muligheden for at udbrede brugen af lignende partnerskaber på andre områder,” siger Charlotte Jepsen.


Kilder til viden/problemløsning for SMV’er
I procent af adspurgte virksomheder (med mulighed for at angive flere svar)
 
Kilde: ”Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre” - Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2011


Læs mere:
Læs hele rapporten fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
 > Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre
    (Åbner på ministeriets hjemmeside)