Kommissionens anbefaling til fremtidens revisoruddannelse er klar

NyhedEn revisoruddannelse på højt europæisk niveau, der sikrer, at der også fremover er kvalificerede revisorer til at varetage rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er hovedessensen af Revisorkommissionens anbefalinger til fremtidens revisoruddannelse.

FSR - danske revisorerUddannelse

En revisoruddannelse på højt europæisk niveau, der sikrer, at der også fremover er kvalificerede revisorer til at varetage rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er hovedessensen af Revisorkommissionens anbefalinger til fremtidens revisoruddannelse.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens revisorkommission har fundet linealen frem og sat to streger under deres anbefaling til fremtidens revisoruddannelse. Det er en anbefaling, som sætter en række klare mål; Der skal fremover kun være én revisoruddannelse. Gennemsnitsalderen for de færdiguddannede revisorer skal ned og flere skal gennem nåleøjet - og det skal ske uden, at der skæres på fagligheden. Det er nemlig også et klart mål, at den nye uddannelse skal have samme høje faglige niveau, som uddannelsen til statsautoriseret revisor har i dag.

FSR – danske revisorer er meget positive overfor kommissionens samlede anbefaling, da det er foreningens vurdering, at udspillet løfter de forventninger offentligheden, erhvervslivet og revisorbranchen selv har til fremtidens revisoruddannelse.

”Vi er glade for, at en stor del af de anbefalinger vi sendte til revisorkommissionen har fundet vej til den færdige anbefaling. Vi er specielt glade for, at anbefalingen lægger stor vægt på, at man vil fastholde det høje faglige niveau. Det er centralt i forhold til at sikre, at de nye revisorer opfylder de faglige forventninger omverdenen har til dem,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

Flere gennem nåleøjet
FSR – danske revisorer har også sat fokus på, at den nye uddannelse skal sikre, at der fortsat er kvalificeret arbejdskraft til branchen i en tid, hvor den generelle udvikling peger i retning af, at antallet af revisorer, der går på pension, er langt større end antallet af nyuddannede.

”Der bliver mangel på revisorer i fremtiden. Derfor er vi glade for, at vores forslag har fundet vej til kommissionens anbefaling, fx at eksamen skal være et hækkeløb frem for højdespring. I stedet for at alt er på et bræt ved en samlet eksamen, kan man med fordel ”slice” elefanten og operere med fagopdelte eksamener. Samtidig vil man også stræbe efter at skabe mere ensartethed i spørgsmålene til den mundtlige eksamen. Det er netop de midler, vi ser som centrale for at få flere gennem nåleøjet – og det er ikke mindst tiltag, som kan gennemføres uden at slække på det faglige niveau,” siger Charlotte Jepsen.

Hurtig afklaring
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tilkendegivet, at det er planen, at den ny uddannelse skal træde i kraft senest sommeren 2013. FSR – danske revisorer hilser en hurtig implementering velkommen.

En vigtig sag, som skal afklares, er den fremtidige titel. FSR – danske revisorer har anbefalet titlen statsautoriseret revisor. Kommissionen har dog ikke i sin anbefaling indstillet en bestemt titel, men konkluderer dog ud fra en spørgeskemaundersøgelse, at titlen statsautoriseret revisor udviser et højt fagligt niveau, som er meget anerkendt i samfundet.

Sidst men ikke mindst udestår også en afklaring af overgangsordninger for de registrerede revisorer, som ønsker at uddanne sig til statsautoriserede revisor.

”Spørgsmålet om overgangsordninger har stor fokus fra mange af vores medlemmer. Derfor er det væsentligt for os, at dette bliver afklaret så hurtigt som muligt, så vores medlemmer kan se, hvad de skal forholde sig til. Det gælder i øvrigt også de mange unge mennesker, som ønsker at uddanne sig til revisor,” siger Charlotte Jepsen.

Vejen til den nye revisoruddannelse
I juni 2010 besluttede Regeringen at give revisoruddannelsen et serviceeftersyn. Forslaget om et serviceeftersyn af uddannelsen var motiveret af, at regler og rammer for revisors uddannelse ikke er ændret væsentligt siden 1980’erne samtidig med, at regler og rammer for revisors virke er ændret løbende med internationale standarder og nationale ændringer af bl.a. årsregnskabsloven og skattelovgivningen.
I lovforslag L 190 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten) blev Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pålagt at anmode Revisorkommissionen, blandt andet på baggrund af input fra revisorforeningerne, om at give en anbefaling til en ny revisoruddannelse.
Revisorkommissionens anbefalinger blev afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i juni 2011.

 

Når der er taget endelig stilling til kommissionens anbefalinger, bliver kommissionens næste opgave at aflevere forslag til, hvordan den nye uddannelse lovmæssigt skal implementeres. De overvejelser skal efter planen afleveres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i foråret 2012.
Herefter er det planen, at den nye uddannelse endeligt træde i kraft senest sommeren 2013.

Revisorkommissionens anbefalinger
 
> Modernisering af Revisoruddannelsen
    - Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

FSR - danske revisorers oplæg til den nye revisoruddannelse
 > Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor